Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
M1
 

Akvilac FD-J 25

Veepõhine ühekomponentne akrülaatlakk sisetingimustesse.

Värv on vesialuseline
Värvi katvus karedal pinnal
10
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
15
m2/l

Väga kiiresti kuivav lakk

Akvilac FD-J 25 on sisetingimustesse sobiv lakk, mis kuivab minutitega isegi toatemperatuuril.  Lakikiht on väga selge ja seetõttu saab seda kasutada ka tumedate peitsipindade peal.

Sobib eelkõige puidutööstusele

Akvilac FD-J 25 on välja töötatud spetsiaalselt puidutööstuse jaoks ja sel on väga hea vastupidavus keemilisele koormusele. Eriti sobilik kiiretele tootmisliinidele. Lisaks muudele eelistele on antud lakk ka kuluefektiivne ja suurte  kasutusvõimalustega. 


Akvilac FD-J 25 lakki kasutatakse peamiselt:
Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
05.03.2018

Akvilac FD-J 25 - veepõhine ühekomponentne akrülaatlakk

 
Akvilac_FD_J_25
M1
TÜÜP Veepõhine ühekomponentne akrülaatlakk sisetingimustesse.
SOBIVUS Väga kiiresti kuivav pinnalakk sisetöödeks. Lakikiht onläbipaistev ja seega sobib pinnalakiks tumedate peitsitud pindade peale. Sobib kasutamiseks ka kruntlakina veepõhise UV-laki all. Eriti sobilik kiiretele tootmisliinidele.
Kasutusobjektid Sobib liistudele, mööblile, ustele, paneelidele jm puitpindadele.

TEHNILINE INFO
Omadused Väga hea vastupidavus keemilisele koormusele.
Toonid Akvi Tone-toonimine.
Värvikaardid Akvicolor AT-värvikaart, lisaks teised toonid vastavalt tellimusele.
Läikeaste Poolmatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass M1
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

16-23 µm

70-100 g/m2

10-15 m2/l


Laki kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti Vesi
Töövahendid Lisaõhuga kõrgsurvepihustamine ja konventsionaalne õhkpihustamine.
Kuivatamine

100 g/m² märg kiht

+23 ºC

+50 ºC

Tolmukuiv, pärast

20-25 min

5-10 min

Puutekuiv, pärast

25-30 min

5-10 min

Lihvimiskuiv, pärast

30-35 min

5-10 min

 

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 23±2 mahu-%
25±2 massi-%
Erikaal 1.0 kg/l
Tootekood 483 6909

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Puidu suhteline niiskustase peab olema alla 18%. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja laki temperatuur üle +18 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 70%. Parima tulemuse saamiseks peab olema tagatud korralik ventilatsioon. Lakitud pinda võib kuivatada ka ahjus.
Eeltöö Eemalda tolm, mustus jm lahtised osakesed. Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-320). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm enne lakkimist.
Lakkimine Soovitatavad kruntlakid:
Akvilac FD-J 25.

Soovitatavad pinnalakid:
Akvilac FD-J 25 ja Luminol Clear 25.
Pinnatöötlus Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki 0-5% viskoossuseni 40-60s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0,009"–0,013" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustusõhu rõhk 1-3 bar. Pihustamisnurk vali vastavalt lakitavale objektile.

Õhkpihustamisel vedelda lakki 0-5% viskoossuseni 40-60s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 1.4-1.8 mm ja rõhk 2-3 bar-i.
Koostisosade segamine Sega lakki hoolikalt enne kasutamist. Väldi vahu tekkimist. Vedelda veega vajaliku viskoossuseni.
Töövahendite puhastamine Vesi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes on 21 g/l. LOÜ sisaldus kasutusvalmis lakis ( vedeldatud 5 mahu-%) on 20 g/l. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/e) 130 g/l (2010).

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartAkvilac FD-J 25
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!