Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 
Veepõhine akrülaatkruntvärv sisetingimustesse. 

Värv on vesialuselineTöövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
6
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
7
m2/l

Isoleeriv valge kruntvärv

Akvi Isolator on kiiresti kuivav veepõhine kruntvärv isoleerivate omadustega, mis aeglustab puidu ekstraktiivainete poolt põhjustatud pinnavärvi muutusi.

Sobib puitpaneelidele, liistudele, ustele jmt puitpindadele sisetingimustes.

Suurepärased testi tulemused


Akvi Isolator sobib:TOOTEKIRJELDUS
16.05.2018

Akvi Isolator - veepõhine akrülaatkruntvärv

 
Akvi_Isolator
TÜÜP Kiiresti kuivav veepõhine akrülaatkruntvärv, mis takistab oksakohtade läbi imbumist.
SOBIVUS Sobib puitpaneelidele, liistudele, ustele jmt puitpindadele sisetingimustes.
Kasutusobjektid Puitpaneelid, liistud, uksed jmt puitpinnad sisetingimustes.

TEHNILINE INFO
Omadused Isoleerivate omadustega kiiresti kuivav kruntvärv sisetingimustesse.
Aeglustab oksakohtade ja vaigu läbi imbumist ning seetõttu aeglustab pinnavärvi muuutusi.
Moodustab sileda ja tugeva aluspinna järgmise värvikihi jaoks.
Väga heade täiteomadustega.
Toonid Valge.
Läikeaste Matt
Kulu

Soovitatav pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

62 µm

150 g/m²

6–7 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti Vesi
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine ja lisaõhuga kõrgsurvepihustamine.
Kuivamisaeg

150 g/m2 märg kiht

+23 ºC

+ 50 ºC

Tolmukuiv, pärast

35 min

5–10 min

Lihvimiskuiv, pärast

60 min

5-10 min


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 39 mahu-%
54 massi-%.
Erikaal 1,3 kg/l
Tootekood 005 3841

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Värvitava puidupinna niiskussisaldus peab olema alla 20%. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%. Parima tulemuse saamiseks peab olema tagatud korralik ventilatsioon. Värvitud pinda võib, kuid ei pea kuivatama ahjus.
Eeltöö Eemalda pinnalt tolm, mustus jm lahtised osakesed. Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-320). Enne järgmise kihi pinnale kandmist lihvi pind lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm enne värvimist.
Värvimine Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Vedelda värvi soovitud viskoossuseni. Väldi vahu teket.

Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi vajadusel veega 0-5%. Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,013" ja rõhk 80-160 bar-i. Pihustamisnurk vali vastavalt värvitava objekti kujule.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda vajadusel värvi 0-5%. Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,013" ja rõhk 40-140 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk vali vastavalt värvitava objekti kujule.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 0-5% viskoossuseni 60-80s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 1.4–1.8 mm ja rõhk 2-3 bar-i.

Värvi 1-2 korda.
Viimistlemine Soovitatavad pinnavärvid: Akvi Top DS 25 ja Luminol 25.
Töövahendite puhastamine Vesi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Maksimaalne LOÜ sisaldus värvis on 19 g/l. LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 19 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartAkvi Isolator
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!