Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
24.03.2015
 

ProSeal - UUS! Kruntvärv

Tüüp
ProSeal on veepõhine krunt, mis tungib aluspinna pooridesse. Kasutatakse krundina poorsetel ja imavatel alustel enne BioRidi, BioRid Spray või AsbestGuardiga töötlemist.
Sobivus

Kasutusobjektid
Poorsed ja imavad lae- ja seinapinnad sisetingimustes. Võib kasutada ka tolmusidumisainena. Loe enne värvimistöö alustamist tähelepanelikult kasutusjuhendit.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv on vesialuseline
Toonid
Värvitu.
Läikeaste
pole määratud
Kulu
Toote kulu sõltub aluspinna poorsusest.
Pakendid
5 l, 25 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Rull, pihusti, pintsel.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Puutekuiv 1-2 tundi, ülevärvitav 2-3 tundi.
Kuivainesisaldus
u 13%
Erikaal
u 1.2 kg/l
Säilitamine
Kaitsta külma eest. Hoida külmas ja jahedas kaitstuna päikesevalguse eest. Sulge purk hoolikalt, et toodet saaks kasutada ka järgmisel korral. Avatud nõus toode ei talu pikaajalist säilitamist.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö
Puhasta hallitanud pinnad BioWashi pesuainega toote juhendi kohaselt. Lase pinnal kuivada. Vajaduse korral tasanda praod ja süvendid sobiva Tikkurila pahtliga. Eemalda lihvimistolm.
Värvimine
Värvi pind 1 kord. Toodet kasutatakse vedeldamata kujul.
Töövahendite puhastamine
Veidi kõvenenud toote eemaldamiseks on soovitatav kasutada Tikkurilan Pensselipesu puhastusvahendit.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/h) 50g/l. ProSeal sisaldab maksimaalselt LOÜ 50 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgige hoiatusetiketil olevaid juhiseid. Toote kemikaali ohutuskaardil on selgitatud täpsemalt toote kasutamisega seotud ohtusid ja vajalikke kaitsemeetmeid. Kemikaali ohutuskaardi väljastab AS TIKKURILA.
PROSEAL ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-
-