Hüdrofoobsed immutusained

Hoiab seinad ja katuse puhtad ning säilitab nende loomuliku välimuse

Hüdrofoobsed immutusvahendid on loodud aluspinna loomuliku ilme säilitamiseks. Aine tungib sügavale materjali sisse ja kaitseb oma vetthülgava olemuse tõttu pinda paljude aastate jooksul vihma, mikroobide, mustuse ja muude saasteainete eest. Samal ajal ei moodusta aine aluspinnal kilekihti, säilitades pinna loomuliku ilme.

Hüdrofoobsed immutusained toimivad nähtamatu kaitsekilbina paljude mineraalpindade puhul nagu betoon, tellised, katusekivid, krohv ja mineraalplaadid. Hüdrofoobseid immutusaineid võib kasutada erinevate ehitiste puhul, nagu sillad, fassaadid, katused, sillutised jne.

Energiasäästlikud omadused fassaadidele

Kinnisvaraomanike jaoks on tänapäeval tähtsateks küsimusteks nii energia säästmine kui keskkonnahoid. Tikkurila hüdrofoobsed immutusained pakuvad lahenduse mõlemal puhul. Töötlemata seinad lähevad kergesti märjaks ja hoone kütmisel tekib energiakadu.

Vetthülgavad immutusained aitavad tunduvalt vähendada küttekulusid, sest hoiavad seinad kuivad. See toob kaasa energiasäästu, mis omakorda tähendab väiksemat CO₂ emissiooni.

Miks on hüdrofoobne immutamine vajalik

  • Kaitseb pindu vihma, määrdumise, mikroobide, saasteainete jm eest.
  • Säilitab aluspinna loomuliku välimuse. 
  • Suurendab kasutusaega. 
  • Aeglustab raudbetoonist konstruktsioonide korrosiooniprotsessi. 
  • Kaitseb pinda värvide luitumise ja mustuse kogunemise eest. 
  • Takistab soolakirme tekkimise ja külmast tingitud lõhenemiste eest. 
  • Aitab säästa energiat.

Sildade ja hoonete raudbetooni pikk kasutusaeg

Sool ja vesi on kas enamike betoonikahjustuste tekkimise otsene põhjus või kiirendav tegur. Kui betooni kaitsta välise vee, soola ja muu saaste eest, saab kahjustuste ohtu tunduvalt vähendada.

Vetthülgavaid aineid kasutatakse eelkõige konstruktsioonide kasutusaja pikendamiseks. Seda on võimalik saavutada, kaitstes armatuuri kloriidide eest või muutes betooni sisemist niiskussisaldust. Kui betoonipinda töödelda hüdrofoobse immutusainega, tõrjub konstruktsioon vett, kuid laseb endiselt veeauru läbi. Seega kaitseb selline aine betooni ja selle armatuuri.

Neli kõige tähtsamat tegurit, mis mõjutavad immutusaine tungimist betooni sisse: betooni poorsus, küllastusaste, kokkupuute aeg töötluse ajal ja kasutatava aine molekulaarne struktuur.

Värske betoon sisaldab eelkõige tsementi, täitematerjali, vett ja lisandeid. Betooni poorisüsteem kujuneb välja betooni hüdratsiooni ajal. Pooride arv ja suurus sõltuvad eelkõige kahest tegurist: vee-tsemendi suhtest ja hüdratsiooniastmest. Vetthülgavad ained hoiavad niiskusesisalduse pooride sees kriitilisest tasemest madalamana, kui lähtuda armatuuri korrosioonist kui kasutusaega limiteerivast tegurist.

Mõned faktid:

Silaanid ja siloksaanid on kaks kõige levinumat immutusainet, mis kuuluvad silikoonide perekonda. Need ained on väga tihedalt seotud, kuid siiski mõne olulise erinevusega. Silaanid koosnevad väiksematest molekulidest kui siloksaanid ja tungivad seetõttu sügavamale materjali sisse. Seetõttu annab silaanirikka tootega töötlemine nendele betoonipidadele, mis peavad taluma tugevad kulumist, kestva hüdrofoobse kaitse. Siloksaanid on seevastu vähem lenduvad ja annavad tavaliselt hea vetthülgava kaitse. Nad ei sõltu aluspinna pH-st.

Tikkurila hüdrofoobsed immutusained on tavaliselt silaanide ja siloksaanide segud.

Põhiomadused


Sobivus erinevate aluspindade jaoks

Hüdrofoobne immutamine, immutamine ja pinna
katmine vastavalt standardile EN 1504-2

Euroopa standardis EN 1504-2 tehakse vahet hüdrofoobse immutamise, immutamise ning betoonipinna katmise mõistete ja definitsioonide vahel.Hüdrofoobne immutamine – betooni töötlemine vetthülgava pinna saamiseks. Poorid ja kapillaarid kaetakse sisemiselt, kuid neid ei täideta. Betooni pinnale ei teki kilekihti ja betooni välimus muutub kas vähe või ei muutu üldse. NB! Aktiivaineteks on näiteks silaanid või siloksaanid.Immutamine – betooni töötlemine pinna poorsuse vähendamiseks ja pinna tugevdamiseks. Poorid või kapillaarid täidetakse täielikult või osaliselt.
Pinna katmine – töötlemine selleks, et betooni pinnal tekiks püsiv kaitsekiht.