Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
24.03.2015
 

GrafoTherm - UUS! Kondensatsioonitõrje pinnakate

Tüüp
Ühekomponentne veepõhine kondensatsioonitõrje pinnakate pihustiga pinnale kandmiseks.
Sobivus
Sobib kasutamiseks siseruumides ja välistingimustes vihma eest kaitstud pindadel.
Kasutusobjektid
Soovitatav ehitusplatsil kanda õhukesele terasplekile, terastarinditele ja muudele metallpindadele, kui probleemiks on kondensaatniiskuse tõttu tilkuv vesi.

TEHNILINE INFO
Värv on matt Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Omadused
Suurepärased veeimavus- ja aurustumisomadused. Takistab kondensaatniiskuse tilkumist ja tagab soojusisolatsiooni (λ = 0,085 W/mK). Moodustab elastse ja poorse pinnakihi. Paksu kihina paigaldamisel summutab vibratsiooni ja müra. Vastab standardi EN13501-1 klassi A2-s1d0 ja ASTM E84 (USA) nõuetele. Võib kasutada laevaruumides (MED-B-8648).
Toonid
Valge ja helehall.
Läikeaste
Matt
Kulu

Soovitatavad kihi paksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

190-320 g/m2

600-1000 g/m2

1,8-1,1 m2/l

250-410 µm

550-900µm

1,8-1,1 m2/l


Kihi paksus sõltub niiskuskoormusest ja ehitise tüübist.
Vt kasutusjuhendit.

Toote kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Pakendid
9 l, 18 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Kõrgsurvepihusti. Kui pihustamine ei ole võimalik, võib kasutada rulli või pintslit.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Kulunorm 320 g/m2

+20 ºC, RH 55%

Puutekuiv

1-2 h

Ülevärvitav

8-12 h


Kuivamisaega mõjutavad kihi paksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Veeimavus
u 350 g/m2 vett (900 g/m2 märja värvi puhul, 290 g/m2 kuiva kihi puhul) NFP 15-203-1
Kuivainesisaldus
45±2% mahu-%
32±2% massi-%
Erikaal
1,1 kg/l

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhu ja pinna temperatuur olema üle +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.

Pinnakatte temperatuur peab olema üle +15 °C. Värvimistöö ja pinnakatte kuivamise ajal tuleb hoolitseda tõhusa ventilatsiooni eest.
Eeltöö
Eemalda õlid, rasvad ja soolad kasutades sobivat meetodit. (ISO 12944-4)

Tsingitud pinnad:
Puhasta pinnad liivapritsiga puhastamise meetodil (SaS), et pind muutuks ühtlaselt karedaks. Puhastusmaterjalina kasuta näiteks puhast kuiva kvartsliiva. (SFS 5873) Juhul, kui see ei ole võimalik, karesta pinnad lihvides või pestakse PANSSARIPESU pesuvahendiga.

Alumiiniumpinnad:
Teosta pühkepuhastus (SaS) pinna ühtlaseks karestamiseks. Kasuta puhastusmaterjalina mittemetallilis materjali. (SFS 5873) Kui pühkepuhastus ei ole võimalik, karesta pind lihvides või pese MAALIPESU pesuvahendiga.

Krunditud pinnad:
Tööstuslik kruntvärv õhukese teraspleki tagaküljel ei nõua mingit spetsiaalset eeltöötlust. Õlid, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. Paranda kruntvärvi vigastused Temaprime EE kruntvärviga või Rostex Super korrosioonivastase kruntvärviga. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)
Kruntimine
Temaprime EE, Temacoat RM 40, Temacoat Primer, Temacoat GPL-S Primer, Rostex Super Akva ja Rostex Super või otse tsingitud pinnale.
Värvimine
Ei vaja viimistlusvärvimist. Viimistlusvärvimine nõrgendab pinnakatte toimivust.
Pinnatöötlus
Kõrgsurvepihustamine. Kui pihustamine ei ole võimalik, võib kasutada rulli või pintslit. Sega pinnakatet hoolikalt enne kasutamist. Pihustiga pinnale kandes võib pinnakatet vedeldada 0-5%. Kõrgsurve düüs 0.027"-0.029" ja düüsi rõhk 150-180 bar-i. Pihustusnurk maksimaalselt 40 °. Pihusti tootlikkus vähemalt 2,7 l/min. Filtri kasutamisel peab selle sõelaavade tihedus olema 30–60.
Töövahendite puhastamine
Vesi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
GrafoTherm LOÜ sisaldus 13 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgige hoiatusetiketil olevaid juhiseid. Toote kemikaali ohutuskaardil on selgitatud täpsemalt toote kasutamisega seotud ohtusid ja vajalikke kaitsemeetmeid. Kemikaali ohutuskaardi väljastab AS TIKKURILA.
GRAFOTHERM ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-
-