Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
24.03.2015
 

BioWash - UUS! Puhastusaine

Tüüp
Puhastusaine hallituse ja vetikate eemaldamiseks.
Sobivus

Kasutusobjektid
Uued ja varem värvitud betoon-, krohvi-, tellis- ja metallpinnad. Kasutatakse enne BioRid, BioRid Spray ja ProSeal toodetega töötlemist.

TEHNILINE INFO
Värv on vesialuseline Töövahend pihusti
Kulu

Sõltub pinna puhastusvajadusest.

Pakendid
5 l, 25 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Segamissuhe
Lahjenda veega suhtes 1:2 või 1:50 olenevalt kasutusotstarbest.
Töövahendid

Pihusti, käsn või hari.

Erikaal
u 1.0 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Säilivusaeg kaks aastat. Vältida järske temperatuuri muutusi. Tootel ei tohi lasta külmuda. Lahjendatud segu ei tohi säilitada.

KASUTAMISJUHEND
Kaitse
Kata kinni klaas-, alumiinium- jms pinnad, mis võivad saada kahjustatud toote toimel. Kanna hingamisteede kaitsevahendit.
Töötlemine
Kanna veega lahjendatud BioWash (1 osa puhastuvahendit, 2 osa vett) käsna, pehme harja või pihustiga hallitanud pinnale. Lase mõjuda umbes 20 minutit. Kui pind on veel märg, eemalda hallitus harjates või survepesuriga (200 bar). Loputa pind puhta veega hoolikalt, suunaga ülevalt alla. Lase kuivada.
Järeltöötlus
Kanna veega lahjendatud BioWash (1 osa puhastuvahendit, 50 osa vett) kogu pinnale. Lase kuivada. 24 tunni pärast kanna töödeldud pinnale BioRid või BioRid Spray. Enne BioRidi või BioRid Sprayga töötlemist kruni poorsed ja imavad pinnad ProSeal kruntvärviga.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Irritant
Ärritav
Järgi kasutusjuhendit. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
BIOWASH ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-
-