Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
24.03.2015
 

AsbestGuard - UUS! Funktsionaalne pinnakate

Tüüp
AsbestGuard on veepõhine funktsionaalne pinnakate, mis sobib tänu oma ainulaadsetele omadustele asbesti kinnikatmiseks juhul, kui asbesti ei ole võimalik eemaldada. Tänu oma väga headele müra- ja vibratsioonisummutusomadustele vastab toode standardi EN 13501-1 klassi A2-s1 d0 nõuetele.
Sobivus
Sobib asbesti kinnikatmiseks juhul, kui asbesti ei ole võimalik eemaldada.
Kasutusobjektid
Asbesttsementpindadele, asbestiga pritsitud betoonpindadele, akustilistele paneelidele ja ventilatsioonikanalite isolatsioonipindadele sisetingimustes. Loe enne värvimistöö alustamist tähelepanelikult kasutusjuhendit.

TEHNILINE INFO
Värv on täismatt Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Toonid
Valge.
Läikeaste
Täismatt
Kulu
Toote kulu sõltub töödeldavast pinnast, vt kasutusjuhendit.
Pakendid
18 l, 100 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Kõrgsurvepihusti (düüs 0,027”-0,029”), rull või pintsel.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Puutekuiv - 1-2 tundi, sõltuvalt kihi paksusest.
Kasutuskuiv - 8-12 tundi.
Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav puhastuskemikaalidele.
Kuivainesisaldus
u 45%
Erikaal
u 1,1 kg/l (ISO 2811)
Säilitamine
Kaitsta külma eest. Hoida külmas ja jahedas kaitstuna päikesevalguse eest. Sulge purk hoolikalt, et toodet saaks kasutada ka järgmisel korral. Avatud nõus toode ei talu pikaajalist säilitamist.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö
Töödeldav aluspind peab olema kuiv, puhas ja piisavalt tugev. Väldi halva kvaliteediga pindade ja mehaanilisele kulumisele allutatud pindade töötlemist.
Värvimine
Tolmu sidumine pärast asbestitööd:
Pärast lammutustööd puhasta kõik pinnad hoolikalt tolmuimejaga. Võimaliku allesjäänud asbestikiudude tolmu tihendamiseks pihusta pinnale õhuke kiht ProSeal kruntvärvi (10 m2/l).

Asbestiga ülepritsitud pindade kinnikatmine:
Võimaliku allesjäänud asbestikiudude tolmu tihendamiseks pihusta pinnale õhuke kiht ProSeal kruntvärvi (5 m2/l). Pinna katmiseks pihusta sellele kaks korda AsbestGuard pinnakatet 0,5–1 m2/l (kulunorm 1–2 kg/m2), kuni saavutad ühtse vuukideta pinna. Karedate pindade puhul arvesta ülalnimetatuga võrreldes suurema kulunormiga.

Asbesttsementplaatide kinnikatmine:
Võimaliku allesjäänud asbestikiudude tolmu tihendamiseks pihusta pinnale õhuke kiht ProSeal kruntvärvi (10 m2/l). Pinna katmiseks pihusta sellele üks kord AsbestGuard pinnakatet 1 m2/l (kulunorm 1 kg/m2), kuni saavutad ühtse vuukideta pinna.

Ventilatsioonikanalite isolatsioonipindade kinnikatmine:
Võimaliku allesjäänud asbestikiudude tolmu tihendamiseks pihusta pinnale õhuke kiht ProSeal kruntvärvi (10 m2/l). Pinna katmiseks pihusta sellele kaks korda AsbestGuardi 0,5–1 m2/l (kulunorm 1–2 kg/m2), kuni saavutad ühtse vuukideta pinna.

Sega AsbestGuard pinnakate hoolikalt läbi enna kasutamist. Toodet ei vedeldata.

Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditelt liigne värv ja pese veega puhtaks.
Hooldus
Väldi survepesu.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/a) 30g/l. AsbestGuard sisaldab maksimaalselt LOÜ 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei eelda hoiatustähiste kasutamist. Kasutamisel olge ettevaatlik ja vältige tootega asjatut kokkupuudet. Toote kohta on olemas kemikaali ohutuskaart.
ASBESTGUARD ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-
-