AsbestGuard - asbesti kinnikatmiseks

Väldi asbestiga seotud ohte!

Asbest koosneb mineraalidest, mida vanasti kasutati laialdaselt ehituses. Praeguseks on teada, et pikaajaline kokkupuude asbestiga põhjustab tõsiseid hingamisteede haigusi ja vähktõbe. Seetõttu asendavad ehitusmaterjalide tootjad tänapäeval asbesti muude materjalidega, kuid asbesti esineb endiselt vanades hoonetes.

AsbestGuard on funktsionaalne pinnakate, mis sobib asbesti kinnikatmiseks ja isoleerimiseks juhul, kui asbesti ei ole võimalik eemaldada. Seda materjali soovitatakse kasutada ainult sisetingimustes ja sellega võib töödelda asbesttsementpindu, asbestiga pritsitud betoonpindu, akustilisi paneele ja ventilatsioonikanalite isolatsioonipindu. AsbestGuard kantakse pinnale kõrgsurvepihusti, pintsli või rulliga. Pärast asbesti eemaldamist allesjäänud asbestikiudude sidumiseks võib kasutada ProSeal kruntvärvi.

Miks kasutada AsbestGuard-pinnakatet?

  • Seob lahtised asbestikiud tõhusalt
  • Isoleerib ja summutab müra
  • Vastab standardi EN13501-1 klassi A2-s1d0 nõuetele

Toote info

Tootekirjeldus
Kemikaali ohutuskaart
AsbestGuard - UUS! Funktsionaalne pinnakate Tootekirjeldus
ASBESTGUARD ohutuskaart