VÄÄRTUSED

Meie väärtused - usaldusväärsus, innovatiivsus ja professionaalsus - juhivad meie tegevust ja jätkusuutlikke ettevõtmisi. Need väärtused peegelduvad kõigi töötajate igapäevatöös.

Me oleme usaldusväärsed

Me loome ja pakume kvaliteetseid kaubamärke, teenuseid ja tooteid, mis on turvalised, usadusväärsed ja keskkonnasäästlikud.

Me oleme innovatiivsed

Me juhime muutusi turul ja pakume oma klientidele uudseid lahendusi vastavalt nende vajadustele.

Me oleme professionaalsed

Me pakume lisaväärtust oma klientidele, omanikele ja ühiskonnale – iga päev.