Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
28.10.2013
(Eelmine kuupäev 02.05.2013)
 

Valtti Akvacolor - veepõhine puidulasuur

Tüüp
Looduslikul õlil põhinev, läbipaistev puidulasuur, mille sideaineks on taimsete õlide alküüd. See imendub hästi puitu. Kaitseb puitpinda päikesevalguse ja ilmastiku mõjude eest.
Sobivus
Palkpinnad, saetud ja hööveldatud puitpinnad, töötlemata või kuumtöödeldud puitpinnad välistingimustes vastavalt kasutusjuhendile.
Kasutusobjektid
Välisseinad ja aiad. Töötlemata või varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitehitised.

TEHNILINE INFO
Värv sobib välisfassaadile Värv on vesialuseline Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
4
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l
Alusvärvid
EP
Toonid
Kasutada toonitult Valtti peitside ja puiduõlide värvikaardi järgi. Lõplik toon kujuneb pinna kuivades.
Läikeaste
pole määratud
Kulu
Saetud pindadele 4-8 m²/l. Hööveldatud ja palgipindadele 8-12 m²/l.
Pakendid
0.9 l, 2.7 l, 9 l ja 18 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pintsel või pihusti.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
2-3 tundi – puutekuiv. Järgmise kihi pealekandmise võib teha ööpäeva möödudes. Vältida töödeldud pinna mehaanilist koormamist esimeste päevade jooksul kuna pind ei ole veel lõplikult kõvenenud.
Kuivainesisaldus
u 22% sõltuvalt toonist.
Erikaal
u 1,0 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Hoida külma eest. Halvasti suletud või poolik nõu ei säili kaua.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20%. Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja puidukaitsevahendi temperatuur olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Kõige parem on tööd teha tuulevaikse ilmaga, temperatuuril +10 - +20 °C.
Eeltöö
Värvimata pinnad:
Puhasta pind tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest terasharja või tugevate harjastega harjaga. Pese hallitanud kohad Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi pind võimalikult varajases ehitusstaadiumis Valtti Primer puiduimmutiga. Kaitse taimi Valtti Primeri pritsmete eest.

Varem värvitud pinnad:
Eemalda pinnalt lahtine värv ja kaaprauaga ja/või terasharjaga. Puhasta pind ja pese vajadusel Homeenpoisto lahusega. Puhas puidupind krundi Valtti Primer puiduimmutiga. Kui puidu pinnale jääb vana nähtav läikiv värvikile, eemalda see või vähemalt lihvi korralikult.
Töötlemine
Ühtlase tooni saamiseks varu ühte nõusse piisavalt valmissegatud puidukaitsevahendit. Sega toodet enne kasutamist ja aeg-ajalt ka töötamise ajal.

Jätkukohtade vältimiseks ja ühtlase värvitooni saamiseks töötle kogu pind korraga või mõni laud kaupa. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

Töötle pinda 2 korda, hööveldatud ja palkpinnad õhukese kihina. Kasutage uue pinna kaitseks alati toonitud toodet.

Jälgi juba töödeldud pindade seisukorda ja vajadusel tee uus töötlus, kui peits on hakanud kuluma. Hooldustöötluse vajadus sõltub asukoht, ilmakaartest ja ilmastikutingimused.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese vee ja seebiga.
Hooldusjuhised
Töödeldud pinda käsitseda ettevaatlikult, sest lõpliku tugevuse ja vastupidavuse saavutab toode normaaltingimustes 4 nädalaga. Varsti peale töötlemist võib pinda kergelt puhastada pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.

Mitte varem kui 1 kuu möödumisel töötlemisest võib määrdunud pinda puhastada Hoolduspesuga (1 osa Hoolduspesu ja 10 osa vett). Eriti määrdunud pinnad võib puhastada kangema Hoolduspesuga (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/e) 130 g/l. Valtti Akavacolor sisaldab LOÜ maksimaalselt 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab: koobaltoktoaati ja 3-jood-2-propünüülbutüülkarbamaati. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-