Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
20.03.2012
 

Panssari Akva - plekk-katusevärv

Tüüp
Akrülaatvärv.
Sobivus
Sobib otse varem alküüd- või akrülaatvärvidega värvitud pindadele ja tööstuslikult värvitud terasplaatidele (PVC, PURAL, POLÜESTER, AKRÜÜL, PVDF). Värvimata tsingitud teraskatted ning alumiinium- ja teraspinnad tuleb eelnevalt kruntida Korrostop Plus (Vivacolor) või Rostex Super kruntvärviga. Alumiiniumpinnad tuleb enne kruntimist karestada.
Kasutusobjektid
Plekk-katused ja -seinad, teraskonstruktsioonid nagu veerennid, vihmaveetorud ja kaitseplekid.

TEHNILINE INFO
Värv sobib katustele Värv on poolmatt Värv on vesialuseline Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Alusvärvid
A ja C
Toonid
Tikkurila Plekk-katuste värvikaart, samuti suur osa toone Puiduvärvide värvikaardist ja Feelings Facade värvikaart.

Valmistoonid: Must (0202), Vana vask (0296), Raudpunane (0384), Grafiithall (0514).
Läikeaste
Poolmatt
Kulu
u 8 m²/l ühekordsel pinnalekandmisel. (Pihustiga pinnale kandes vastab see u 100-125 μm märjakihipaksusele).
Pakendid
A- ja C-alusvärvid 0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l.
Valmistoonid 10 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid

Pintsel, pihusti. Pihustamisel kasutatakse kõrgsurvepihustit ava läbimõõduga 0,013” – 0,017” (kaldenurk 40° - 50°) ja toodet vedeldatakse maks. 10 %.


Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
1 - 3 tundi. Ülevärvitav 24 tunni möödudes.
Kuivainesisaldus
u 40 %.
Erikaal
u 1,0 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Hoida külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80 %. Õhu suhteline niiskus, temperatuur ja tuule kiirus mõjutavad oluliselt kuivamiskiirust.

Pinna temperatuur ei tohi olla üle +40 °C, et vesi liiga kiiresti ei aurustuks. Muidu võivad värvi pinnale tekkida mullid ning väheneb nakkuvus jne. Hooldusvärvimisel tuleb vältida olukorda, kus värv kuivab kiiresti (soojad ja tuulised tingimused).

Kui värvitud pind kuivab liiga kiiresti, võib värvi pealekandmise aega mõnevõrra pikendada vedeldades seda maks. 10 % veega. Üleliigne vedeldamine ja värvimine ebasoodsates tingimustes võivad põhjustada värvi valgumist. Ajasta värvimine nii, et värvipind jõuaks kuivada enne õhtuse kaste tekkimist. Ära värvi, kui võib hakata vihma sadama.
Eeltöö
Varem värvitud pinnad/tööstuslikult värvitud pinnad:
Eemalda pinnalt lahtine värv (pinnakate) ja rooste (puhastusastmeni St2) kaapraua ja terasharjaga. Pese pinnad Panssaripesu pesuainega vastavalt kasutusjuhendile. Lubjastunud ja määrdunud pindade pesuks kasuta harja. Loputa pinnad hoolikalt, soovitavalt survepesuga. Krundi metallini puhtad pinnad Universal Korrostop+ (Vivacolor) või Rostex Super kruntvärviga.

Uued värvimata tsingitud, teras- ja alumiiniumpinnad:
Värvi uus tsingitud pind mitte varem kui aasta peale paigaldust. Kõigepealt puhasta võimalikud roostesed kohad kaapraua ja terasharjaga puhastusastmeni St2. Puhasta võimalik valgerooste harjaga või lihvides. Puhasta pind mustusest, veeslahustuvatest sooladest, rasvadest ja õlist Panssaripesu pesuainega harja abil. Loputa hoolikalt veega ja lase korralikult kuivada. Alumiiniumpinnad tuleb enne värvimist karestada. Krundi tsingitud ja karestatud alumiinium- ja teraspinnad Korrostop Plus (Vivacolor) või Rostex Super-iga.

Tööstusliku värvkattega pinnad:
Selgita välja pinnakatte tüüp, seisukord ja nakkuvus. Samuti tee kindlaks hooldusvärvimise vajadus pinnakatte tootjalt ning kas on vaja eraldi kruntvärvimine teha.
Värvimine
Eeltöödeldud pinnad värvitakse 1-2 korda Panssari Akva värviga, et saada 50-80 μm kuiva värvikihi paksus. Vali värvimiseks õige pintsel. Katusekiviprofiilpinnad soovitame värvida pihustiga.

Värvipinna libedust võib vähendada, kui lisada 10 liitrile värvile 1/3 liitrit Liukueste (libisemiskaitse) pulbrit. Libisemisvastase vahendi kasutamisel värvi pinda kaks korda, nii et teine kiht värvi sisaldab libisemisvastast vahendit.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega.
Hooldusjuhised
Mitte varem kui 1 kuu möödudes pinnavärvimisest võib määrdunud pinda puhastada Huoltopesu lahusega (1 osa hoolduspesu 10 osa vett). Puhasta eriti määrdunud pinnad tugevama Huoltopesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pind ja lase kuivada.
Hooldus
Panssari Akva plekk-katusevärviga värvitud pinda võib hooldusvärvida Panssari Akva plekk-katusevärviga.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/i) 140g/l. Panssari Akva sisaldab maksimaalselt LOÜ 140 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
PANSSARI AKVA ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-