Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
22.09.2014
 

Siro Himmeä - laevärv

Tüüp
Mittepeegelduv laevärv.
Sobivus
Sisetingimustes krohv-, betoon-, pahteldatud, tellis-, tapeet-, puit-, kipsplaat-, puitkiud- ja puitlaastpindadele. Sobib nii uute kui varem värvitud pindade värvimiseks.
Kasutusobjektid
Seina- ja laepinnad kuivades siseruumides.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib lagedele Värv on täismatt Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
11
m2/l
Alusvärvid
AP
Toonid
Valge. Võib toonida Tikkurila Symphony värvikaardi A-ga märgitud toone. Toonimisel kasutatakse retseptuuris vaid pool märgitud pastakogusest. Toon võib näidisest erineda. Veendu tooni õigsuses enne toote kasutamist pinnavärvina.
Läikeaste
Täismatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu
Mitteimavatele pindadele 9-11 m²/l. Imavatele pindadele 5-7 m²/l.

Pakendid
0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Rull, pintsel või kõrgsurvepihusti.

Kõrgsurvepihustiga:
- ava läbimõõt 0,017”-0,021”
- vedeldada 0-5% värvi mahust.


Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
0,5 tundi – tolmukuiv. 2-4 tundi – ülevärvitav.
Kuumakindlus
+85 °C, ISO 4211-3.
Märghõõrdekindlus
SFS-EN 13300 klass II, ISO 11998.
Kuivainesisaldus
u. 35%, sõltuvalt värvitoonist.
Erikaal
u. 1,3 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Värvimata pinnad:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahtelda sobiva Vivacolor sarja pahtliga, lihvi kuivanud pind ja eemalda lihvimistolm. Värvi kohe Siro Himmeä värviga.

Varem värvitud pinnad:
Pese pind Special Clean (Vivacolor) puhastusvahendi lahusega ja loputada hoolikalt veega. Lihvi kõvad ja läikivad värvipinnad matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused, õõnsused, praod pahtelda sobiva Vivacolor sarja pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Värvi Siro Himmeä värviga.
Värvimine
Esmane värvimine:
Sega värv enne kasutamist hoolikalt ja vajadusel vedelda veega. Värvi 1-2 kihti rulli, pintsli või värvipihustiga.

Hooldusvärvimine:
Siro Himmeä värviga värvitud pindadele võib hooldusvärvimise teha sarnase veepõhise värviga. Vt. lõiku Eeltöö.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditest liigne värv ja pese veega. Kõvenenud värviga töövahendid puhasta Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind niiske pehme käsna või lapiga ja neutraalse (pH 6-8) puhastusvahendiga. Pesuvahendi valmistaja etteantud lahjendustingimustest tuleb kinni pidada. Pind ei tohi jääda märjaks pärast puhastamist.

Peale värvimist tuleb pinda käsitseda ettevaatlikult paari nädala jooksul, sest värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 1 kuu möödudes. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt niiske lapiga.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/a) 30g/l. Siro Himmeä sisaldab LOÜ maksimaalselt 30g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt, vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-