Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
18.12.2014
(Eelmine kuupäev 18.12.2013)
 

Joker - siidmatt seinavärv

Tüüp
Lahustivaba, siidmatt, puhastatav akrülaatvärv.
Sobivus

Sisetingimustes krohv-, betoon-, pahteldatud, tellis-, tapeet-, puit-, kartongkipsplaat-, puitkiud- ja puitlaastplaatide värvimiseks. Sobib nii uutele kui varem värvitud pindadele. Ei sobi uste ja mööbli värvimiseks.

Kasutusobjektid
Siseseinad ja -laed elutubades, magamistubades ja lastetubades, samuti koridorides ja köökides jms kuivades tingimustes.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib lagedele Värv on matt Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
7
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l
Alusvärvid
A ja C
Toonid
Tikkurila Symphony värvikaardi värvitoone.
Läikeaste
Matt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu

Imavale pinnale 7-9 m²/l. Mitteimavale pinnale 10-12 m²/l.

Pakendid
A ja C alusvärvid 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Lisaks A alusvärv 18 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid

Rull, pintsel või kõrgsurvepihusti:
- ava läbimõõt 0,015” – 0,021”
- vedeldada 0 – 10% värvi mahust.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

0,5 tundi – tolmukuiv. 1-2 tundi – ülevärvitav.

Märghõõrdekindlus
SFS-EN 13300 klass II, ISO 11998.
Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav puhastuskemikaalidele ja nõrgatoimelistele lahustitele (nt lakibensiin).
Kuumakindlus
85 °C, ISO 4211-2 ja ISO 4211-3
Kuivainesisaldus
u. 40% sõltuvalt toonist.
Erikaal
u. 1,3 kg/l sõltuvalt toonist, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest.
MED Tunnistus

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Värvimata pinnad:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahteldada sobiva Vivacolor pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Krundi Luja kruntvärviga.

Varem värvitud pinnad:
Pind pesta Maalipesu puhastusvahendiga ja loputa hoolikalt veega. Lihvi kõvad ja läikivad värvipinnad matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused, õõnsused, praod pahtelda sobiva Vivacolor pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Vajadusel krundi pind enne pinnavärvimist Luja kruntvärviga.
Värvimine
Esmane värvimine:
Sega värv enne kasutamist hoolikalt ja vajadusel vedelda veega. Värvi 1-2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga.

Hooldusvärvimine:
Jokeriga värvitud pinnad võib üle värvida sama tüüpi veepõhise värviga. Vt. lõiku eeltöö.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditelt liigne värv ning pese peale kasutamist vee ja seebiga. Kõvenenud värviga töövahendid on soovitav puhastada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest:

Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Peale pesu loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud soovitusi.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/a) 30g/l. Joker sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
mke130106 / mpy130106 /