Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
25.07.2019
(Eelmine kuupäev 03.01.2012)
 

Paneeli-Ässä Hirsisuoja - palgikaitseaine

Tüüp
Veepõhine akrülaatkaitseaine sisetingimustesse.
Sobivus
Töötlemata puit-, paneel-, palk-, betoon- ja tellispindadele kuivades sisetingimustes. Moodustab mustust ja vett hülgava pinna. Sisaldab hallitusvastaseid aineid, mis kaitseb töödeldud pinda.
Kasutusobjektid
Palkpinnad, laudseinad ja -laed.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib lagedele Värv on poolmatt Värv on vesialuseline Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l
Alusvärvid
EP
Toonid
Tikkurila Laki ja peitsi värvikaart.
Läikeaste
Poolmatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu
8 - 12 m2/l
Pakendid
2.7 l ja 9 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pintsel või värvipihusti.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Tolmukuiv u 0,5 tunni möödudes. Teise kihi pealekandmise võib sooritada 2-3 tunni möödudes. Kasutusele võib võtta järgmisel päeval. Lakipind saavutab lõpliku kõvaduse u üks kuu peale lakkimist.
Kuivainesisaldus
u 16%.
Erikaal
1,0 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja õhu suhteline niiskus 30-80%.
Eeltöö
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Niisuta puitpind kergelt veega, lase kuivada ja lihvi ülestõusnud puidupinnud. Eemalda lihvimistolm.
Lakkimine
Esmane lakkimine:
Sega lakki hoolikalt alt üles enne kasutamist ja aeg-ajalt ka kasutamise ajal. Vedelda vajadusel veega. Kanna lakk pinnale pikki puusüüd 2 korda. Kui kasutad toonitud toodet, tee enne proovilakkimine puupulgale, et veenduda tooni õigsuses. Töödeldava pinna lõplik toon oleneb puidu tüübist, kõvadusest ja algsest toonist ning töödeldavate kihtide arvust. Vedelda toonitud lakk esimese kihi lakkimisel 20-30% veega. Tavaliselt saavutatakse soovitud toon ja läikeaste kahekordsel katmisel. Ühtlase tooni saamiseks töötle kogu pind korraga, suurte laudpindade puhul paari laua kaupa.

Hoolduslakkimine:
Paneeli-Ässä palgikaitsevahendiga töödeldud pinnad võib hooldustöödelda samasuguse veepõhise kaitseainega. Vt. lõiku Eeltöö.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega. Kõvenenud toode eemalda töövahenditest Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui u 1 kuu möödudes lakkimisest. Puhasta pind kergelt niiske tolmulapi, pehme harja, pesukäsna või puhastuslapi ja neutraalse (pH 6-8) pesuainega. Pind ei tohi jääda märjaks. Väga mustad pinnad võib puhastada kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga kasutades puhastuslappi või pesukäsna. Loputa pind korralikult.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/f) 130g/l. Paneeli-Ässä Hirsisuoja sisaldab LOÜ maksimaalselt 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-