Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
20.03.2012
 

Paneeli-Ässä 10, matt - akrülaatlakk seintele ja lagedele

Tüüp
Veepõhine toonitav akrülaatlakk sisetingimustesse.
Sobivus
Erinevatele puit-, paneel-, palk-, betoon- ja tellispindadele. Ei sobi põrandate ja mööbli lakkimiseks.
Kasutusobjektid
Laudseinad ja –laed ning palkpinnad.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib lagedele Värv on matt Värv on vesialuseline Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l
Alusvärvid
EP
Toonid
Tikkurila Laki ja peitsi värvikaart.
Läikeaste
Matt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu
Hööveldatud pindadele 8-12 m²/l.
Pakendid
0.9 l, 2.7 l ja 9 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pintsel või värvipihusti.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Tolmukuiv u 0,5 tunni möödudes. Lihvimise ja teise kihi pealekandmise võib sooritada 2-3 tunni möödudes. Kasutusele võib võtta järgmisel päeval. Lakipind saavutab lõpliku kõvaduse u 1 kuu möödudes lakkimisest.
Kuivainesisaldus
22%
Erikaal
u. 1,0 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Lakitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja õhu suhteline niiskus 30-80%.
Eeltöö
Uued lakkimata pinnad:
Puhasta puitpinnad tolmust ja mustusest. Niisuta pinda kergelt veega, lase kuivada ja lihvi ülestõusnud puidupinnud ära. Eemalda lihvimistolm.

Varem lakitud pinnad:
Pese pind Special Clean (Vivacolor) pesuaine lahusega ja loputa hoolikalt veega. Eemalda vana, halvas seisukorras olev lakipind värvieemaldusvahendiga ja või lihvides. Töötle nagu uut puitpinda.
Lakkimine
Sega lakki hoolikalt alt üles enne kasutamist ja ka kasutamise ajal. Vedelda vajadusel veega. Kanna lakk kahekordselt piki puidusüüd pinnale. Kui kasutad toonitud lakki, tee kõigepealt proovilakkimine eraldi puupulgale, et veenduda toonitäpsuses. Töödeldud pinna lõplik toon oleneb puidu tüübist, kõvadusest ja algsest toonist ning lakikihtide arvust. Vedelda toonitud lakk esmakordsel lakkimisel 20-30% veega. Üldjuhul saavutatakse soovitud toon ja läikeaste kahe lakikorraga. Ühtlase värvitooni saamiseks töötle kogu pind korraga, püstpindade puhul mõni laud korraga.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditest liigne lakk ja pese need veega. Kõvenenud lakk eemalda töövahenditest soovitavalt Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui u 1 kuu möödudes lakkimisest: Puhasta pind kergelt niiske tolmulapiga, pehme harjaga, pesukäsna või puhastuslapi ja neutraalse (pH 6-8) pesuainega. Pind ei tohi jääda märjaks. Väga mustad pinnad võib puhastada kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga kasutades puhastuslappi või pesukäsna. Loputa pind korralikult.
Hooldus
Hoolduslakkimine.
Paneeli-Ässä lakiga lakitud pinnad võib hoolduslakkida samasuguse veepõhise lakiga.
Vt. lõiku Eeltöö.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/e) 130 g/l. Paneeli-Ässä sisaldab LOÜ maksimaalselt 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-