Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
07.03.2012
 

Kiva 70, läikiv - mööblilakk

Tüüp
Veepõhine, mittekolletuv, toonitav akrülaatlakk sisetingimustes kasutamiseks.
Sobivus

Puitpindadele sisetingimustes vastavalt kasutusjuhendile. Ei sobi põrandate lakkimiseks.

Kasutusobjektid
Puidust mööbel nagu lauad, toolid, riiulid jms, mänguasjad, laed, uksed jm taolised puitpinnad. Sobib ka eelnevalt peitsitud ja värvitud pindade kaitselakkimiseks.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib lagedele Värv on läikiv Värv on vesialuseline Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
14
m2/l
Alusvärvid
EP
Toonid
Tikkurila Laki ja peitsi värvikaart.
Läikeaste
Läikiv
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu

8-14 m²/l. Kulu sõltub puidu tüübist, poorsusest ja kõvadusest.

Pakendid
0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid

Pintsel, käsn või värvipihusti.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Tolmukuiv u 0,5 tunni möödudes. Lihvida ja teise kihi võib peale kanda 2-3 tunni möödudes. Kasutusele võib võtta järgmisel päeval. Lõplikult kuivab pind u 2 nädala pärast peale lakkimist. Sel ajal vältida pinna koormamist ning raskete, kleepuvate ja kuumade asjade asetamist lakitud pinnale.

Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav puhastuskemikaalidele ja nõrkadele lahustitele, nt lakibensiin. Kohvi, tee jne jäljed pühkida kohe. Vastupidav õlidele ja rasvadele.
Kuivainesisaldus
u. 32%
Erikaal
u. 1,0 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Hoida külma eest.
MED Tunnistus

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Lakitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja õhu suhteline niiskus 30-80%.
Eeltöö
Uued puitpinnad:
Puhasta puitpinnad tolmust ja mustusest. Niisuta puitpinda kergelt veega, et puidusüüd tõuseks üles. Lase kuivada ja lihvi pinnud pinnalt. Eemalda lihvimistolm.

Varem lakitud puitpinnad:
Pese pind Maalipesu puhastusvahendiga ja loputa hoolikalt veega. Lihvi pind matiks. Eemalda eriti halvas seisukorras lakipind täielikult värvieemaldusvahendiga või lihvides. Töötle nagu uut puidupinda.
Lakkimine
Sega lakki hoolikalt enne kasutamist ja ka kasutamise ajal alt üles. Vedelda vajadusel veega. Kanna lakk pinnale pintsli, käsna või pihustiga 2-3 korda.

Kui kasutad toonitud lakki tee enne proovilakkimine väikesele puupulgale, et olla kindel tooni õigsuses. Töödeldava pinna lõplik toon sõltub puidu liigist, kõvadusest ja algsest toonist ning ka lakkimiskordade arvust. Vedelda toonitud lakki esimese kihi peale kandmisel u 20-30% veega. Üldjuhul saavutatakse soovitud toon ja läikeaste kahe lakikorraga. Ühtlase tooni saamiseks töötle alati terve pind korraga ja suurtel pindadel mõne laua kaupa.

Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega. Kõvenenud lakiga töövahendid on soovitav puhastada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Lakitud pinda võib puhastada 2 nädala möödumisel lakkimisest:

Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Pind ei tohi jääda märjaks. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Peale pesu loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud soovitusi.
Hooldus
Kiva mööblilakiga lakitud pindu võib üle lakkida samasuguse vesialuselise lakiga. Vaata eeltöötlust.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/e) 130 g/l. Kiva sisaldab LOÜ maksimaalselt 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-