Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
19.12.2014
(Eelmine kuupäev 07.03.2012)
 

Kiva 30, poolmatt - mööblilakk

Tüüp
Veepõhine, mittekolletuv, toonitav akrülaatlakk kasutamiseks sisetingimustes.
Sobivus

Puitpindadele kuivades sisetingimustes vastavalt kasutusjuhendile. Ei sobi põrandate lakkimiseks.

Kasutusobjektid
Puidust mööbel nagu lauad, toolid, riiulid jms, mänguasjad, laed, uksed jmt puitpinnad. Sobib ka eelnevalt peitsitud ja värvitud pindade kaitselakkimiseks.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib lagedele Värv on poolmatt Värv on vesialuseline Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
14
m2/l
Alusvärvid
EP
Toonid
Tikkurila Laki ja peitsi värvikaart.
Läikeaste
Poolmatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu

8-14 m²/l. Kulu sõltub puidu tüübist, poorsusest ja kõvadusest.

Pakendid
0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid

Pintsel, käsn või värvipihusti.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Tolmukuiv u 0,5 tunni möödudes. Lihvida ja teise kihi võib peale kanda 2-3 tunni möödudes. Kasutusele võib võtta järgmisel päeval. Lõpliku kuiva pinna saavutab u 2 nädala möödudes lakkimisest. Sel ajal vältida pinna koormamist ja raskete, kleepuvate ja kuumade asjade asetamist lakitud pinnale.

Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav puhastuskemikaalidele ja nõrkadele lahustitele, nt lakibensiin. Kohvi, tee jne jäljed pühkida kohe. Vastupidav õlidele ja rasvadele.
Kuivainesisaldus
u. 32%
Erikaal
u. 1,0 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Hoida külma eest.
MED Tunnistus

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Lakitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja õhu suhteline niiskus 30-80%.
Eeltöö
Uued puitpinnad:
Puhasta puitpinnad tolmust ja mustusest. Niisuta puitpinda kergelt veega, lase kuivada ja lihvi üles tõusnud puidukiud ära. Eemalda lihvimistolm.

Varem lakitud puitpinnad:
Pese pind Maalipesu puhastusvahendiga ja loputa hoolikalt veega. Lihvi pind matiks. Eemalda eriti halvas seisukorras lakipind täielikult värvieemaldusvahendiga või lihvides. Töötle nagu uut pinda.
Lakkimine
Sega lakki hoolikalt alt üles enne kasutamist ja ka kasutamise ajal. Vedelda vajadusel veega. Kanna lakk pinnale pintsli, käsna või pihustiga 2-3 korda.

Kui kasutad toonitud lakki tee enne proovilakkimine väiksele puupulgale, et olla kindel tooni õigsuses. Töödeldava pinna lõplik toon sõltub puidu liigist, kõvadusest ja algsest toonist ning ka lakkimiskordade arvust. Vedelda toonitud lakki esimese kihiga katmisel u 20-30% veega. Üldjuhul saavutatakse soovitud toon ja läikeaste kahekordsel pinnalekandmisel. Ühtlase tooni saamiseks töötle alati terve pind ühe korraga ja suurte pindade puhul mõni laud korraga.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega. Kõvenenud lakiga töövahendid on soovitav puhastada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Lakitud pinda võib puhastada 2 nädala möödumisel lakkimisest:

Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Pind ei tohi jääda märjaks. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Peale pesu loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud soovitusi.
Hooldus
Kiva mööblilakiga lakitud pindu võib üle lakkida samatüüpse vesialuselise lakiga. Vt lõiku eeltöö.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/e) 130 g/l (2010). Kiva sisaldab LOÜ maksimaalselt 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-