Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
08.03.2012
 

Harmony Kuviointimaali - dekoratiivvärv

Tüüp
Läbipaistev, täismatt, akrülaadipõhine dekoratiivvärv.
Sobivus
Kasutatakse Harmony sisustusvärvi või Interior Soft värviga värvitud siledatel pindadel dekoreerimiseks sisetingimustes.
Kasutusobjektid
Seinad elutubades, kontorites ja äriruumides ning vastavates kuivades ruumides.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv on täismatt Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
13
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
18
m2/l
Alusvärvid
CAP
Toonid
Võimalik toonida Feelings ja Tikkurila Symphony värvikaardi värvitoone. Lõplikku tooni mõjutab alt läbikumav värvitoon.
Läikeaste
Täismatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu

13-18 m²/l olenevalt töötamisviisist.

Pakendid
0,9 l, 2,7 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid

Rull ja pintsel. Dekoreerimisel võib kasutada dekoreerimisrulle, pintsleid jmt.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Uuesti võib pinda töödelda umbes ööpäeva möödudes. Pind on lõplikult kuiv umbes 2 ööpäeva möödudes.

Pesemiskindlus
Vastupidav kergelt niiskele pühkimisele.
Kuumakindlus
85 °C, ISO 4211-3.
Kuivainesisaldus
u 12% sõltuvalt toonist.
Erikaal
u 1,0 kg/l sõltuvalt toonist, ISO 2811.
Säilitamine
Hoida külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur üle +10 °C ja õhu suhteline niiskus 30-70%.
Eeltöö
Värvimata pinnad:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pahtelda ebatasasused sobiva Vivacolor pahtliga ja lihvi kuivanud pind. Eemalda lihvimistolm. Värvi kahekordselt Harmony sisustusvärviga.

Varem värvitud pinnad:
Pese pind Maalipesu puhastusvahendiga ja loputa hoolikalt veega. Lihvi kõvad ja läikivad värvipinnad matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused, õõnsused, praod pahtelda sobiva Vivacolor pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm.

Värvi 1-2 korda Harmony sisustusvärviga.
Värvimine
Sega Harmony dekoratiivvärvi hoolikalt enne kasutamist. Kui tahad läbipaistvamat pinda vedelda värvi veega 5-10%. Kanna rulliga pinnale ja dekoreeri kohe seejärel, kasutades näiteks spetsiaalset dekoratiivrulli, pintslit või käsna. Töötle korraga umbes meetrilaiuseid ribasid. Proovi dekoreerimist kõigepealt näiteks paksule papile.

Hooldusvärvimine:
Harmony sisustusvärviga.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditest liigne värv ja pese peale kasutamist veega. Kõvenenud värv eemalda Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest:

Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Peale puhastamist ei tohi pind jääda märjaks. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud soovitusi.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades kuiva või niisket puhastuslappi.
Hooldus
Harmony sisustusvärviga.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/l) 200g/l. Harmony dekoratiivvärv sisaldab LOÜ maksimaalselt 200 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-