Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
09.04.2012
(Eelmine kuupäev 09.02.2006)
 

Empire - mööblivärv

Tüüp
Tiksotroopne (želeetaoline) alküüdvärv.
Sobivus
Puit-, puitkiud-, puitlaastplaat- ja metallpindadele sisetingimustes vastavalt kasutusjuhendile. Empire tasandub hästi ja on eriti sobilik pintsliga värvimisel.
Kasutusobjektid
Mööbel sisetingimustes.

TEHNILINE INFO
Värv on poolmatt Värv on lahustipõhine Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
10
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l
Alusvärvid
A ja C
Toonid
Tikkurila Symphony, Tunneta Värvi ja Feelings värvikaardi toonid.
Läikeaste
Poolmatt
Kulu
10-12 m2/l.
Pakendid
Alusvärvid: 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l ja 9 l
Valmistoon on must: 1/3 l
Vedeldi/lahusti
Special Solvent
Töövahendid
Pintsli või värvipihustiga.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
3 tundi – tolmukuiv. Teist korda võib värvida järgmisel päeval.
Pesemiskindlus
Hea tavaliste pesuainetega, SFS 3755.
Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav tärpentiinile, lakibensiinile ja tehnilisele piiritusele. Ei ole vastupidav nt. nitrolahustile. On vastupidav taimsetele ja loomsetele rasvadele ja – õlidele, samuti määrdeõlidele ja –rasvadele.
Kuivainesisaldus
50% valgel toonil.
Erikaal
1,2 kg/l valgel toonil, ISO 2811.
Säilitamine
Toode talub külmladustamist ja –transporti. Halvasti suletud või poolik nõu ei säili kaua.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö
Uued värvimata pinnad:
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest, krundi Jehu või Otex kruntvärviga.

Varem värvitud pinnad:
Pese Maalipesu puhastusainega ja loputa hoolikalt veega ning lase kuivada. Eemalda vana pragunev, lahtine värvikiht ja lihvi kogu pind. Eemalda lihvimistolm. Pahtelda ebatasasused sobiva pahtliga Vivacolori sarjast. Vajadusel krundi Jehu või Otex kruntvärviga.
Värvimine
Üldiselt ei ole vaja värvi enne kasutamist segada. Kui seda siiski tehakse (nt. vedeldamisel) lasta värvil seista tiksotroopsuse taastumiseni. Pintsliga värvimisel lahustada vedeldiga Special Solvent (Vivacolor), värvipihustiga värvimisel lahustada vedeldiga Special Solvent Spray (Vivacolor). Värvida pintsli või värvipihustiga 1-2 korda.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest:

Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Loputa pind hoolikalt.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.
Hooldus
Empirega värvitud pinnad võib üle värvida sarnase lahustipõhise värviga. Vt lõiku Eeltöötlus.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab: Tööstusbensiini, hüdrogeenitud, raske (alifaatne lahustibensiin). TULEOHTLIK! Vältida lahustiaurude/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab metüületüülketoksiimi. Võib põhjustada ülitundlikkust. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-