Värvus on tajutav

Värvid mõjutavad

Teaduslikult on tõestatud, et värvused mõjutavad meid nii psüühiliselt kui ka füüsiliselt. Värvused mõjutavad tuntavalt meie meeleolu, samuti temperatuuri- ja kaugusetaju. Värvuse tajumine on isiklik meeleline kogemus, seetõttu näeme ja kogeme värvusi erinevalt.

Värvusi tajudes toimub meie ajus hulk paralleelseid reaktsioone ja assotsiatsioone. Erinevate inimeste reaktsioonid võivad olla vägagi erinevad. Alateadlikult võivad meie värvitaju mõjutada isegi lapsepõlve kogemused. Värvustel on tugev sümboolne ja kultuuriline mõju.

Ruum tundub kõige loomulikumana siis, kui põrand on selle kõige tumedam osa ja teised värvid muutuvad lae suunas liikudes heledamaks. Siis tunneb inimene end hästi ja turvaliselt – tume põrand tuletab meelde püsivat maapinda, kus võib kindlalt seista. Valge lagi aga meenutab taevast ning jätab ruumist avara ja õhurikka mulje. Kui seinad värvi poolest selgelt eristuvad, tekitavad need inimese ümber omakorda turvalise atmosfääri.

Kui tunda ruumi ja värve puudutavaid põhitõdesid, siis võib neist ka vastupidises olukorras kasu olla. Ehk näiteks, kui tuppa soovitakse õhulist, kerget ja avarat meeleolu, siis võib kogu ruum olla valge. Kui lagi, seinad ja põrand valgeks värvida, siis tõuseb mööbel esile ja ruumi piirjooned kaovad. Meeleolu muutub irdunuks, ebareaalseks ja heljuvaks. Mittemateriaalse ruumi muljet võib teatud tüüpi valgustusega veelgi rõhutada.