Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
20.08.2013
(Eelmine kuupäev 30.01.2012)
 

Liukueste - libisemiskaitse

Tüüp
Libisemiskaitse, mis koosneb kergetest, õõnsatest silikaat-mikropallikestest.
Sobivus
Sobib eriti hästi kasutamiseks libisemiskaitsena plekk-katustevärvidel.
Kasutusobjektid
Sobib eriti hästi kasutamiseks libisemiskaitsena Tikkurila plekk-katuste- ja põrandavärvidel, nt. Akvacoat, Betolux, Betolux Akva, Permo Lattiamaalia, Panssarimaali ja Panssari Akva plekk-katuse värv.

TEHNILINE INFO
Värv sobib katustele
Toonid
Hall
Pakendid
1/3 l (u. 150 g).
Sulamispunkt
1200 – 1350 °C.
Tugevus
5 Mohsi skaalal.
Eriomadus
Puistetihedus u. 0,4 g/cm5. Silikaat-mikropallid on terasuurusega ~ 300 µm.

Keskmine seinapaksus
5-10% läbimõõduga kuuli.
Säilitamine
Pakend hoida tihedalt suletuna, et vältida tolmu levikut ja niiskuse juurdepääsu.

KASUTAMISJUHEND
Töötlemine
Kasutades libisemiskaitset peab värvima vähemalt kaks kihti. Libisemiskaitse lisada viimase värvikihi peale kandmisel. Segamissuhe: 10 liitrile värvile lisada 1/3 liitrine nõu(u 150 g) libisemiskaitset. 3 liitrile värvile lisada u 50 g libisemiskaitset.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
ssa100308 / ivk200308 / akk200308 / lko250106 / 007 9200