Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
02.05.2013
(Eelmine kuupäev 01.01.2012)
 

Valtti Arctic - pärlmutter puidulasuur

Tüüp
Loodusliku õli baasil, veepõhine pärlmutter puidulasuur, mille sideaineks on taimsete õlide alküüd. Kaitseb puitpinda ilmastikumõjude eest, aeglustades niiskuse imendumist ja samuti kaitseb UV-kiirguse eest
Sobivus

Palkpinnad, saetud ja hööveldatud puitpinnad, surveküllastatud ja kuumtöödeldud puitpinnad välistingimustes vastavalt kasutusjuhendile.

Kasutusobjektid
Välisseinad, aiad ja miljööehitised, töötlemata või varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitehitised.

TEHNILINE INFO
Värv sobib välisfassaadile Värv on vesialuseline Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
4
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l
Alusvärvid
EP
Toonid
Toodet kasutada toonitult Tikkurila Arctic värvikaardi järgi. Lõplik toon on nähtav pinna kuivades.
Läikeaste
pole määratud
Kulu
Saetud pinnale 4-8 m²/l, hööveldatud ja palkpinnale 8-12 m²/l.
Pakendid
0.9 l, 2.7 l ja 9 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pintsel.
Kuivatamine
Pind on puutekuiv 2-3 tunni möödudes. Järgmise kihi võib pinnale kanda ööpäeva möödudes. Väldi töödeldud pinnal mehaanilist koormust esimestel päevadel kuna pind ei ole selleks ajaks veel saavutanud lõplikku kõvadust.
Kuivainesisaldus
u 26% sõltuvalt värvitoonist.
Erikaal
u 1,0 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Hoida külma eest. Halvasti suletud, poolik ja/või toonitud toode ei säili kaua. Poolikus purgis võivad toote omadused muutuda.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20%. Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja puidukaitsevahendi temperatuur olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Kõige parem on tööd teha tuulevaikse ilmaga, temperatuuriga +10 - +20 °C.
Eeltöö
Varem töötlemata puitpind:
Puhasta pind tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest terasharja või tugevate harjastega harjaga. Pese hallitanud kohad Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi pind võimalikult varajases ehitusstaadiumis Valtti Primer puiduimmutiga. Kaitse taimi Valtti Primer pritsmete eest.

Varem puidukaitseainega töödeldud puitpind:
Eemalda pinnalt lahtised osakesed kaapraua ja/või terasharjaga. Puhasta pind ja pese vajadusel Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Puiduni puhtad pinnad krundi Valtti Primer puiduimmutiga. Kui puitpinnale jääb nähtav kile, eemalda see või lihvi hoolikalt enne töötlemist.
Töötlemine
Ühtlase tooni saavutamiseks varu ühte nõusse piisavalt toonitud Valtti Arctic puidulasuuri. Sega toodet põhjalikult enne kasutamist ja aeg-ajalt ka töötamise ajal.

Jätkukohtade vältimiseks ja ühtlase värvitooni saamiseks töötle kogu pind või mõni laud korraga. Töötle puidu otsakohad eriti hoolikalt.

Töötle pinda 2 korda, hööveldatud ja palkpinnad õhukese kihina. Kasuta uue pinna kaitseks alati toonitud toodet.

Kontrolli töödeldud pindade seisukorda ja vajadusel töötle teistkordselt. Hooldustöötlemise aega mõjutavad asukoht, ilmakaared ja ilmastikutingimused.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese vee ja seebiga.
Hooldusjuhised
Töödeldud pinda käsitseda ettevaatlikult, sest lõpliku tugevuse ja vastupidavuse saavutab toode normaaltingimustes 4 nädalaga. Varsti peale töötlemist võib pinda kergelt puhastada pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.

Mitte varem kui 1 kuu möödumisel töötlemisest võib määrdunud pinda puhastada Huoltopesu-ga (1 osa hoolduspesu ja 10 osa vett). Eriti määrdunud pinnad võib puhastada kangema Huoltopesu-ga (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/e) 130g/l. Valtti Arctic sisaldab LOÜ maksimaalselt 130g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Õlised riideribad või toote lihvimistolm võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.
TRANSPORTIMINE
-