Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
02.05.2014
(Eelmine kuupäev 27.02.2012)
 

Teho Ikkunamaali - aknavärv

Tüüp
Alküüdõlivärv.
Sobivus

Uute ja varem värvitud puitpindade värvimiseks välistingimustes.

Kasutusobjektid
Aknaraamid, uksed ja piirded.

TEHNILINE INFO
Värv on poolläikiv Värv on lahustipõhine Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10
m2/l
Alusvärvid
A ja C
Toonid
A-alusvärvi võib kasutada valgena või toonida Tikkurila Puiduvärvide värvikaardi järgi. C-alusvärv on värvitu ja tuleb alati toonida enne kasutamist. Toonitud värvi ümber ei vahetata.
Läikeaste
Poolläikiv
Kulu
8-10 m2/l.
Pakendid
A-alusvärv: 0,9 l ja 2,7 l.
C-alusvärv: 0,9 l ja 2,7 l.
Vedeldi/lahusti
Special Solvent
Töövahendid
Pintsel.

Kuivatamine
Värvitud pind on kuiv u. ööpäeva möödudes. Kuivamine on aeglasem paksu värvikihi puhul, temperatuuri langedes või kui suhteline õhuniiskus on kõrge.
Kuivainesisaldus
u 65% sõltuvalt värvitoonist.
Erikaal
u 1,2 kg/l sõltuvalt värvitoonist, ISO 2811.
Säilitamine
Talub külmladustamist ja -transporti. Halvasti suletud või poolik värvipurk ei säili kaua.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, õhu temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80% töötamise ja kuivamise ajal.
Eeltöö
Värvimata pinnad:
Puhasta töötlemata pind mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Krundi pind Valtti Pohjuste puiduimmutiga. Roostetavad metallosad nagu naelapead, krundi Universal Korrostop + (Vivacolor) metallkrundiga. Oksakohtadelt eemalda vaik.

Varem värvitud pinnad:
Eemalda varem värvitud pinnalt lahtine värv ja pahtel. Pese pinnad Special Clean (Vivacolor) pesuvahendiga või vajadusel Homeenpoisto puhastusvahendiga. Lihvi ära teravad servad ning läikivad pinnad matiks. Eemalda lihvimistolm. Puiduni puhtad pinnad töötle Valtti Pohjuste puiduimmutiga. Kiti aknad ja võimalikud praod Ikkunakitti aknakitiga.
Värvimine
Esmane värvimine:
Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Krundi pind Teho Ikkunamaali aknavärvi või Öljypohja kruntvärviga, mõlemad vedelda 5% vedeldiga Special Solvent (Vivacolor). Värvi polüuretaan- ja katalüütvärviga värvitud aknaraamid 5% vedeldiga Special Solvent (Vivacolor) vedeldatud Teho Ikkunamaali värviga peale lihvimist. Värvi pintsliga. Pinnavärvimine soorita ühekordselt, soovitavalt mõne ööpäeva möödudes kruntimisest vedeldamata Teho Ikkunamaali värviga. Värv peab ulatuma 1-2 mm klaasi peale.

Puitpinnal võib olla vaiku ja teise värvi ekstraktiivaineid, eriti oksakohtadel. Need võivad põhjustada värvi muutust või vaigu imbumist läbi värvikihi temperatuuri ja õhuniiskuse kõikumise tulemusel
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).
Hooldusjuhised
Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes. Enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Varsti peale töötlemist võib pinda puhastada kergelt pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.

Mitte varem kui 1 kuu möödudes värvimisest võib määrdunud pinda puhastada Huoltopesu-ga (1 osa Huoltopesu ja 10 osa vett). Eriti määrdunud pinnad puhasta tugevama Huoltopesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/d) 300g/l. Teho Ikkunamaali sisaldab LOÜ maksimaalselt 300g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Harmful
Kahjulik
Sisaldab: Tööstusbensiini (nafta) hüdrogeenitud, raske ja tolüülfluaniidi. TULEOHTLIK. KAHJULIK SISSEHINGAMISEL. Vältida lahustiaurude/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohea arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab etüülmetüülketoksiimi ja tolüülfluaniidi. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Tühi, puhas ja kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Tootega määrdunud riideribad võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR 3 III
-