Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
25.07.2014
(Eelmine kuupäev 30.01.2012)
 

Ikkunakitti - aknakitt

Tüüp
Spetsiaalkriidist ja linaõlist valmistatud traditsiooniline aknakitt.
Sobivus
Väiksemate pragude ja lõhede tasandamiseks puitpindadel.
Kasutusobjektid
Akende kittimiseks klaasimisel ning väiksemate pragude ja lõhede täitmiseks puitpindadel.

TEHNILINE INFO
Kulu
u 100 g/m akende klaasimisel.
Pakendid
310 ml, 375 ml, 3 l
Töövahendid

Kittimisnuga.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Kititud pind on normaaltingimustes puutekuiv mõne ööpäeva möödudes.

Kuivainesisaldus
100%.
Erikaal
2,1 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Toode talub külmladustamist ja –transporti.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Eemalda kaaprauaga varem värvitud puitpinnalt või aknaraamilt vana kitikord koos lahtise värviga. Puhasta pind lihvides või terasharjaga harjates.
Vedeldamine
Vajadusel vedelda värnitsaga.
Täitmine
Krundi pind Valtti Pohjuste puiduimmutiga ja krundi pind enne kittimist vedeldatud linaõlivärviga Lin Pellavaöljymaali või alküüdõlivärviga Teho Öljymaali. Kanna aknakitti pinnale kittimisnoaga. Sileda kittimispinna saad, kui enne pinna silumist kasta kittimisnuga vette. Kititud pind värvi kahekordselt mõne ööpäeva möödudes peale kittimist, aknaraamil kasutatava värviga (väljas nt Lin Pellavaöljymaali (linaõlivärv) või alküüdõlivärviga Teho Öljymaali). Värv peab ulatuma 1-2 mm klaasi peale.

Töövahendite puhastamine
Töövahendid pesta vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt, vältides asjatut riski. Vajadusel saadaval toote ohutuskaart.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Toodet mitte valada kanalisatsiooni. Tühi, kuiv taara viia prügimäele, vedelad jäägid kahjulike ainete kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-