Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
18.12.2014
(Eelmine kuupäev 18.12.2013)
 

Remontti-Ässä - pesemiskindel seina- ja laevärv

Tüüp
Lahustivaba akrülaatvärv.
Sobivus
Sisetingimustes krohv-, betoon-, pahteldatud, tellis-, puit-, kartongkipsplaat-, kipsplaat-, puitkiud- ja puitlaastpindadele. Sobib nii uute kui eelnevalt värvitud pindade värvimiseks. Nakkub hästi vanade alküüdvärviga värvitud pindadel.
Kasutusobjektid
Seina- ja laepinnad pesemiskindlust vajavates ruumides nagu köögid, trepikojad ja esikud. Ei sobi mööbli värvimiseks.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib lagedele Värv on poolmatt Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
7
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l
Alusvärvid
A ja C
Toonid
Võimalik toonida Tikkurila Symphony värvikaardi järgi.
Läikeaste
Poolmatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu
Mitteimavatele pindadele 10-12 m²/l. Imavatele pindadele 7-9 m²/l.

Pakendid
A-alusvärv 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. C-alusvärv 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Rulli, pintsli või pihustiga.
Kõrgsurvepihustiga
- ava läbimõõt 0,015” – 0,021”
- vedeldada 0 – 5% värvi mahust.


Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
0,5 tundi – tolmukuiv. Ülevärvitav 2 tunni pärast.
Märghõõrdekindlus
SFS-EN 13300 klass I, ISO 11998.
Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav puhastuskemikaalidele ja nõrgatoimelistele lahustitele (näit. lakibensiin).
Kuumakindlus
+85 °C, ISO 4211-2 and ISO 4211-3.
Kuivainesisaldus
u 41 %, sõltuvalt toonist.
Erikaal
u 1,3 kg/l sõltuvalt toonist, ISO 2811
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Värvimata pinnad:
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahtelda sobiva Vivacolor pahtliga. Lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Krundi Luja kruntvärviga. Teraspinnad krundi Otex kruntvärviga.

Varem värvitud pinnad:
Pese pinnad Maalipesu puhastusvahendi lahusega ja loputa hoolikalt veega. Pahtelda augud ja praod sobiva Vivacolor pahtliga tasaseks ja lihvi pind. Kõvad, läikivad ja varem värvitud pinnad lihvi matiks. Eemalda lihvimistolm. Vajadusel krundi pind Luja kruntvärviga.
Värvimine
Esmane värvimine:
Sega värv enne kasutamist hoolikalt ja vajadusel vedelda veega. Värvida 1-2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga.
Hooldusvärvimine:
Remontti-Ässä värviga värvitud pinnad võib üle värvida sarnase vesialuselise värviga. Vt. lõiku Eeltöö.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditest liigne värv ja pese veega puhtaks. Kõvenenud töövahendid puhasta Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest:
Puhasta pinnad neutraalse (pH 6-8) puhastusvahendiga, kasutades käsna või lappi. Väga mustad pinnad võib puhastada kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga kasutades puhastuslappi või pesukäsna. Pärast pesemist loputada pind korralikult. Järgida puhastusvahendite tootjapoolseid lahjendamisjuhiseid.


Peale värvimist paari nädala jooksul tuleb pinda käsitleda ettevaatlikult, sest värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 1 kuu möödudes.

Kui pinda on siiski vaja puhastada varsti pärast värvimist, siis seda võib teha kergelt niiske lapiga.
Hooldus
Remontti-Ässä värviga värvitud pinnad võib hooldusvärvida sarnase vesialuselise värviga. Vt. lõiku Eeltöö.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/a) 30g/l. Remontti-Ässä sisaldab maksimaalselt LOÜ 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-