Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
26.06.2013
(Eelmine kuupäev 20.01.2004)
 

Presto LG - kergpahtel

Tüüp
Veepõhine, kasutusvalmis kergpahtel.
Sobivus
Karedate pindade tasandamiseks ja pragude täitmiseks. Täitevõime 30 mm (ei pragune). Kuivab kokku minimaalselt ja hea nakkuvusega. Sobib eriti hästi karedatele betoon- ja krohvpindadele, kuid kui pind värvitakse üle, siis soovitame pinnad pahteldada üle peenema pahtliga, nt Vivacolor LH.
Kasutusobjektid
Seina- ja laepinnad kuivades siseruumides.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib lagedele Värv on vesialuseline Tool: trowel
Toonid
Hall
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Pakendid
3 l, 10 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Segamissuhe
Vesi, tavaliselt ei vedeldata.
Töövahendid
Pahtlilabidaga.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Lihvida ja värvida saab pinda, kui pahtel on täielikult kuivanud, normaalsetes tingimustes 2-48 tunni pärast. Sõltuvalt kihi paksusest, temperatuuris ja suhtelisest õhuniiskusest.
Eriomadus
Pahtli koostises kasutatava kerge täiteaine tõttu on pahtel kerge ja lihtsalt pinnale kantav.
Kuivainesisaldus
53%
Erikaal
0.8 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Kaitsta külma eest.
Kahanemine ja pragunemine
Väga minimaalselt.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Värvimata pinnad:
Puhasta pinnad rasvast ja mustusest. Pühi ära tolm ja lahtised osakesed. Pahtelda varem värvimata pinnad otse Presto LG pahtliga.

Varem värvitud pinnad:
Pese varem värvitud pinnad Maalipesu pesuaine lahusega ja loputa hoolikalt veega. Lase pinnal kuivada enne järgmist töötlust. Eemalda pinnalt halvasti kinni olev värv kaaprauaga ja lihvi kõvad, läikivad värvipinnad matiks. Eemalda lihvimistolm. Kanna kergpahtel Presto LG pahtlilabidaga pinnale.
Täitmine
Kanna Presto LG pahtlilabidaga pinnale. Pahtli kuivades lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Vajadusel pahtelda teistkordselt.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese veega puhtaks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
mli311006 / rku161106 / ktu281106 / 001 6530