Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
18.12.2014
(Eelmine kuupäev 18.12.2013)
 

Luja Yleispohjamaali - niiskuskindel kruntvärv

Tüüp
Akrülaatvärv. Sisaldab hallitusvastaseid aineid, mis kaitsevad värvipinda.
Sobivus
Betoon-, krohv-, pahteldatud, tellis- ja papp-pindade ning ka puitlaast-, kips- ja puitkiudpindade kruntimiseks. Sobib nii uutele kui ka varem värvitud pindadele. Nakkub hästi ka varem värvitud puhtale lateks-, alküüd-, epoksüüd- ja katalüütvärvi pindadele.

Kasutusobjektid
Seina- ja laepinnad siseruumides. Sobib Luja pinnavärvide ning Tikkurila ja Vivacolor siseakrülaatvärvide kruntvärviks. Samuti tapeetide alla.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib lagedele Värv on täismatt Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10
m2/l
Alusvärvid
AP
Toonid
Valge. Võib toonida Tikkurila Symphony värvikaardi A-ga märgitud värvitoone. Toonimisel kasutatakse ainult pool märgitud pastakogusest. Kontrolli toonitäpsust enne, kui kasutad pinnavärvina.
Läikeaste
Täismatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu
Mitteimavatele pindadele 7-10 m²/l. Imavatele pindadele 5-8 m²/l.

Pakendid
0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Rulli, pintsli või kõrgsurvepihustiga:
- pihusti ava läbimõõt 0,015”-0,021”
- vedeldada 0–10% värvi mahust
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
0,5 tundi – tolmukuiv. 2 tundi – ülevärvitav.
Märghõõrdekindlus
SFS-EN 13300 klass II, ISO 11998.
Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav puhastuskemikaalidele ja nõrgatoimelistele lahustitele (näit. lakibensiin).
Kuumakindlus
85 ºC, ISO 4211-3.
Kuivainesisaldus
36%.
Erikaal
1,4 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Värvimata pinnad:
Pinnad puhastada tolmust ja mustusest. Vajadusel pahteldada pinnad sobiva Vivacolor pahtliga ja lihvi kuivanud pahtlipind. Eemalda lihvimistolm.

Varem värvitud pinnad:
Pese pinnad Maalipesu puhastusvahendiga ja loputada hoolikalt veega. Eemalda lahtine, pragunev värv. Ebatasasused, õõnsused, praod pahtelda sobiva Vivacolor pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemaldada lihvimistolm.
Värvimine
Sega värv hoolikalt enne kasutamist ja vajadusel vedelda veega. Värvi rulli, pintsli või värvipihustiga. Pinnavärvimise võib teha nt Luja pinnavärviga või Remontti-Ässä värviga.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditest liigne värv ja pese veega puhtaks. Kõvenenud värv eemalda töövahenditest Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendi ja pesuseene või puhastuslapiga. Pesuainevalmistaja etteantud lahjendamistingimustest tuleb kinni pidada. Pind ei tohi peale puhastamist jääda märjaks.

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt niiske puhastuslapiga.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/g) 30g/l. Luja Yleispohjamaali sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-