Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
22.03.2012
 

Spakkeli puukitti - spetsiaalkitt

Tüüp
Veepõhine spetsiaalkitt. Spakkeli Puukitt on peale kuivamist töötlemata puiduga sama tooni.
Sobivus
Puidupinna ebatasasuste ja defektide tasandamiseks sisetingimustes. Kititud kohti võib pärast kuivamist lakkida, värvida või peitsida.
Kasutusobjektid
Mööbel, uksed, siseseinad ja –laed ning muud puitpinnad.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib lagedele Värv sobib sisepõrandatele Värv on vesialuseline Tool: trowel
Toonid
Mänd, männioks, kask, kaseoks, tamm, tammeoks, pöök, tume mahagon.
Pakendid
1/2 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid

Pahtlilabidas.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Õhuke pahtlikiht on lihvimiskuiv u 4 tunni möödudes. Paksemad kihid võib lihvida järgmisel päeval.
Kuivainesisaldus
67%.
Erikaal
1,8 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Hoida külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Kititav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Töötlemine
Puhasta pind mustusest, tolmust ja lahtistest osakestest. Kanna Spakkeli Puukitt pinnale pahtlilabidaga. Vajadusel vedelda veega. Suuremate aukude täitmisel kiti kaks või rohkem kordi. Lihvi kuivanud pind ja eemalda lihvimistolm. Pinda võib peitsida näit. Pirtti paneelipeitsiga või Dicco Colori peitsiga.
Lakkida võib nt Kiva mööblilakiga, Paneeli-Ässä paneelilakiga, Jalo mattlakiga, Miranol lakiga või Diccoplast katalüütlakiga.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese veega puhtaks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt, vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-