Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Valtti Puuöljy Akva

Uue aja puiduõli

Veepõhine, looduslike õlide baasil puiduõli annab kaitse ilmastikumõjude eest ning kauni värvitooni uuele ja varem õlitatud puidust aiamööblile ja terrassidele. Sobib ka termotöödeldud, sügavimmutatud ja lehtpuust puidule. Vähese lõhnaga. Lihtne pinnale kanda.


Värv on vesialuselineTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
7
m2/l

Toonitav puiduõli

Valtti Puuöljy Akva puiduõli saab toonida Valtti peitside ja puiduõlide värvikaardi järgi. Vali värvitoon võimalikult sarnane aluspinna toonile, et saavutada ühtlane kaunis pind.

Mitmeotstarbeline

Valtti Puuöljy Akva sobib nii eelnevalt õlitatud kui uutele terrassidele, paadisildadele, treppidele ja aiamööblile. Samuti võib sellega töödelda kõiki immutatud puitpindasid ja lehtpuidust pindasid.

Lihtne pinnale kanda

Veepõhist puiduõli on kerge pintsliga pinnale kanda ning see imendub hästi pinda. Töövahendid on lihtsasti puhastatavad vee ja seebiga (või Pensselipesu puhastusvahendiga).


Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
30.03.2012
 

Valtti Puuöljy Akva - veepõhine puiduõli

Tüüp
Looduslike õlide baasil, veepõhine puidukaitsevahend. Puiduõli kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest ning vähendab puitpinna lõhenemist.
Sobivus
Sobib puitpinna töötlemiseks välistingimustes. Sobib töötlemata, termotöödeldud, sügavimmutatud, lehtpuust ja eelnevalt õlitatud puidule ning ka tööstuslikult õlitatud puidule
Kasutusobjektid
Terrassid, paadisillad, puidust välistrepid.

TEHNILINE INFO
Värv on vesialuseline Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
7
m2/l
Alusvärvid
EC
Toonid
Värvitu. Võib toonida Tikkurila Valtti peitside ja puiduõlide värvikaardi järgi.
Läikeaste
pole määratud
Kulu
5-7 m²/l, olenevalt puidu poorsusest.
Pakendid
0.9 l, 2.7 l ja 9 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pintsel või käsn.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Pind on puutekuiv mõne tunni pärast. Kuivamist mõjutavad pinna poorsus ja kasutatud õli hulk. Järgmise töötluse võib teha kui pind on kuiv, sõltuvalt ilmastikuoludest, mõne tunni pärast.
Ilmastikukindel
Soovitame kasutada toonitud toodet kuna see on vastupidavam ilmastikutingimustele.

Hooldtustöötlemine teha vastavalt vajadusele. Pidevalt õues olevad pinnad soovitame töödelda igal aastal.
Kuivainesisaldus
21%.
Erikaal
1,0 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Hoida külma eest. Avatud toode kasuta ära ühe värvimiskorraga, poolikus purgis võivad toote omadused muutuda.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20% kuna niiske puit ei ima õli ja õli kuivab aeglaselt. Surveküllastatud puit on tihti märg, seega soovitame selle töötlemist umbes poole aasta pärast peale paigaldamist.

Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja puidukaitsevahendi temperatuur olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Varem töötlemata puitpind:
Puhasta puitpinnad tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest. Pese hallitanud puitpind Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile.

Varem puiduõliga töödeldud puitpind:
Eemalda pinnalt lahtised osakesed kaapraua ja/või terasharjaga. Puhasta pind ja pese vajadusel Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Kui puitpinnale jääb pesemisele vaatamata nähtav kile, eemalda see enne töötlemist.
Töötlemine
Sega Valtti Puuöljy Akva hoolikalt enne kasutamist ja ka kasutamise ajal. Kanna puiduõli pinnale pintsli või käsnaga nii, et kõik õli imenduks puitu. Pühi üleliigne õli ära. Jätkukohtade vältimiseks pintselda kogu pind ühtlaselt korraga. Välimööblit töötle üks kord. Poorne puidupind võib vajada kahekordset töötlemist.

Järgmise pinnalekandmise võib teha kui õli on imendunud ja pind on kuivanud, olenevalt ilmastikuoludest mõne tunni pärast. Õlitamine muudab puidupinna tumedamaks.

Hooldusõlitamist teha vastavalt vajadusele. Aastaringselt õues olevad puitpinnad võivad vajada töötlust korra aastas.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pesta vee ja seebiga.
Hooldusjuhised
Töötle pinda ettevaatlikult u 1 nädala jooksul, et toode saavutaks lõpliku tugevuse ja vastupidavuse. Pinda võib vajadusel puhastada kergelt pehme harja või mopiga u. kahe päeva möödumisel õlitamisest.

Määrdunud pinda võib puhastada Huoltopesu lahusega (1 osa hoolduspesu 10 osa vett). Puhasta eriti määrdunud pinnad tugevama Huoltopesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab: koobaltoktoaati ja 3-jood-2-proünüülkarbamaati. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Õlised riideribad või toote lihvimistolm võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!