Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Valtti Plus Terassiöljy

Erakordne ilmastikukindlus

Valtti Plus Terassiöljy on uudseid värvipigmente ja UV-kiirguse vastast kaitseainet sisaldav puiduõli välistingimustesse. Puiduõli ilmastikukindlus ja värvitooni püsivus on väga hea.


Värv on vesialuselineTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
15
m2/l

Kaunid värvitoonid

Uudsed värvipigmendid imenduvad sügavale puitu, andes sellele kauni puidupinda ilmestava värvitooni.  Valtti Plus Terassiöljy on saadaval pruuni, halli ja mustana.

Kaitse puitpinnale

Valtti Plus Terassiöljy vähendab puitpinna pleekimist ja pragunemist. Puiduõli sobib terrassidele ja puidust aiamööblile.

Lihtne pinnale kanda

Veepõhist puiduõli on kerge pinnale kanda ning see kuivab kiiresti. Kanna puiduõli pinnale terrassipadja, käsna või pintsliga.  Pikendusvarre kasutamine muudab terrassi õlitamise oluliselt mugavamaks.


Vaata õppevideoid, kuidas õlitades kaunis tulemus saavutada


Video: Terrassi pesu ja õlitamine


Video: Välimööbli pesu ja õlitamineTikkurila
TOOTEKIRJELDUS
26.04.2018
(Eelmine kuupäev 04.05.2016)
 

Valtti Plus Terassiöljy - Veepõhine valmistoonides puiduõli

Tüüp
Veepõhine taimseid õlisid ja vaha sisaldav puiduõli välistingimustesse. Puiduõli sisaldab ka UV-kiirguse vastast kaitseainet. Kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest, vähendades puitpinna lõhenemist.
Sobivus
Sobib töötlemata, termotöödeldud, sügavimmutatud, lehtpuust ja eelnevalt õlitatud puidule ning ka tööstuslikult õlitatud puidule.
Kasutusobjektid
Terrassid, aiamööbel, paadisillad.

TEHNILINE INFO
Värv on vesialuseline Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
15
m2/l
Toonid
Pruun, hall, must.
Läikeaste
pole määratud
Kulu
5-7 m²/l vana ja kulunud puitpinna puhul
7-15 m²/l uue ja heas seisukorras puitpinna puhul
Pakendid
0.9 l, 2.7 l ja 9 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pintsel, käsn või terrassipadi.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Pinnakuiv mõne tunni möödudes. Kuivamist mõjutavad pinna poorsus ja kasutatud puiduõli kogus. Järgmise töötluse võib teha peale pinna kuivamist, olenevalt ilmastikutingimustest paari tunni pärast.
Ilmastikukindel
Hooldustöötlemine teha vastavalt vajadusele. Aastaringselt õues olevad pinnad soovitame töödelda korra aastas.
Kuivainesisaldus
21%
Erikaal
1,0 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest. Kasuta avatud toode ühe värvimishooaja jooksul kuna toote omadused võivad poolikus nõus muutuda.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20% kuna niiskesse puitu õli ei imendu ja õli kuivab aeglaselt. Kuna surveküllastatud puit on tihti märg, siis soovitame selle õlitamist umbes poole aasta pärast peale paigaldamist.

Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja puiduõli temperatuur olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö
Varem töötlemata puitpind:
Puhasta puitpinnad tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest. Pese hallitanud puitpind Homeenpoisto või Terassi- ja kalustepesu lahusega vastavalt kasutusjuhendile.

Varem puiduõliga töödeldud puitpind:
Eemalda pinnalt lahtised osakesed kaapraua ja/või terasharjaga. Puhasta pind ja pese vajadusel Homeenpoisto või Terassi- ja kalustepesu lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Kui puitpinnale jääb pesemisele vaatamata nähtav kiht, eemalda see enne töötlemist. Lase pinnal kuivada kuna niiske puit ei ima õli ja õli kuivab aeglaselt.
Töötlemine
Sega Valtti Plus Terassiöljy hoolikalt enne kasutamist ja aeg-ajalt ka kasutamise ajal. Kanna puiduõli pinnale pintsli, käsna või terrasipadjaga nii, et kogu õli imenduks puitu. Pühi kindlasti üleliigne õli u 10-15 min pärast peale õli pinnalekandmist puuvillase lapiga ära. Jätkukohtade vältimiseks õlita pind 1-4 laua kaupa kogu laua pikkuses, mitte risti laudisega.

Töötle pinda üks kord.
Õlitamine muudab puidu pinna tumedamaks.

Hooldusõlitamist teha vastavalt vajadusele. Aastaringselt õues olevad puitpinnad võivad vajada töötlust korra aastas.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid vee ja seebiga. Veidi kõvenenud puiduõli saad töövahenditelt eemaldada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Käsitle uut pinda ettevaatlikult u 1 nädala jooksul, et toode saavutaks lõpliku tugevuse ja vastupidavuse. Pinda võib vajadusel puhastada kergelt pehme harja või mopiga u. kahe päeva möödumisel õlitamisest.

Määrdunud pinda võib puhastada Huoltopesu lahusega (1 osa Huoltopesu 10 osa vett). Puhasta eriti määrdunud pinnad tugevama Huoltopesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 5-kloor-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni (EÜ nr 247-500-7) ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni (EÜ nr 220-239-6) segu, koobalt-bis(2-etüülheksanoaat) ja 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Vältida sattumist keskkonda. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Õlised riideribad või toote lihvimistolm võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.
TRANSPORTIMINE
-
-

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!