Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
10.03.2017
 

Pihan Huoltopesu - UUS! Üldpuhastusaine õueehitistele

Tüüp
Leeliseline üldpuhastusaine õueehitiste regulaarseks puhastamiseks.
Sobivus
Regulaarne Pihan Huoltopesu puhastusvahendi kasutamine hoiab pinnad korras, takistades eriti mustadel pindadel mikroorganismide kinnitumist ja kasvu.
Kasutusobjektid
Värvimata ja värvitud õueehitised, nt aiad, tänavakivid ja muud puit- ja kiviehitised õues.

TEHNILINE INFO
Värv on vesialuseline
Omadused
Kasutusvalmis lahuse pH-väärtus on 10,5.
Pakendid
1 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Erikaal
1,0 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Vedeldamine
1 osa Pihan Huoltopesu, 5 osa vett.
Pinna puhastamine
Kanna Pihan Huoltopesu ja vee segu määrdunud pinnale käsna, pehme harja või survepesuga, suunaga alt ülespoole. Sooja vee kasutamine suurendab aine tõhusust. Lase mõjuda umbes 15 minutit ja loputa pind hoolikalt puhta veega, näiteks aiavoolikut kasutades. Survepesurit kasutades väldi kõrgsurve kasutamist. Väga määrdunud kohad pese harjaga.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
GHS07
GHS07
Hoiatus. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kanda kaitsekindaid. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Sisaldab < 5% anioonsed pindaktiivsed aineid, 5-15% mitteioonsed pindaktiivsed aineid ja < 5% fosfaate. Tootest on saadaval ohutuskaart.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-