Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
10.03.2017
 

Terassi- ja kalustepesu - UUS! Puhastusvahend

Tüüp
Söövitav puhastusvahend.
Sobivus
Sobib töödeldud ja töötlemata puit- ning plastikpindade puhastamiseks.
Kasutusobjektid
Puidust terrasside ja aiamööbli puhastamiseks ja uuendamiseks enne hooldustöötluse tegemist. Terassi- ja kalustepesu puhastusvahendil on tumenenud ja halliks muutunud puidule valgendav mõju.

TEHNILINE INFO
Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pintsel
Kulu
0,5 l puhastusvahendi pulbrit (= 5 l valmis segu) jagub u 15 m² ja 1 l puhastusvahendi pulbrit (= 10 l valmis segu) jagub u 30 m² olenevalt aluspinna imavusest ja puhastusvajadusest.
Pakendid
0,5 l ja 1 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Segamissuhe
Sega üks purk (0.5 l) Terassi- ja Kalustepesu 5 liitri või 1 l purk puhastusvahendit 10 liitri külma veega. Kasuta korraga kogu purgi sisu ära. Lase seista u 15 min. Sega veel enne kasutamist. Lahuse kasutusaeg on u 2-4 tundi hetkest, kui viimane graanul on lahustunud. Valmis töölahus on leeseline (pH> 10).
Töövahendid
Pintsel, rull.
Erikaal
1,0 kg/l ISO 2811
Säilitamine
Tähelepanu! Toode on oksüdeeruv, jälgi hoiatusteksti. Säilita pulbrit päikese eest kaitstult jahedas (alla 30 °C) ja originaaltaaras kuivas kohas.

KASUTAMISJUHEND
Kaitse
Kasuta sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade- või näokaitset. Kata taimed kinni, et vältida pritsmete sattumist neile. Väldi pritsmete sattumist ka riietele ja nt töötlemata mööblile. Toode on valgendava toimega.
Töötlemine
Kanna lahust ohtrasti soovitud kohale pintsli või rulliga ja lase mõjuda 15-30 min. Väärispuidust pindadel ning mööblil lase mõjuda u 10 min. Hoia töödeldav pind puhastusvahendiga pidevalt niisutatuna, et saada ühtlane lõpptulemus. Vajadusel lisa vahepeal lahust juurde. Sooja ja päiksesepaistelise ilma korral võid niisutada pinda esmalt veega, et pind ei kuivaks liiga kiiresti. Väga mustad ja määrdunud pinnad võid töödelda mitu korda. Väldi pritsmete sattumist riietele, näkku ja taimedele.

Harja või pese pind survepesuriga ning loputa hoolikalt veega. Survepesuriga pestes väldi tugevat survet kuna eriti vanal luitunud puidul tõusevad pinnud kergesti üles. Kasuta töövahendit, mis ei kriimustaks pinda (nt küürimishari, "karukeel" jmt). Töötlemise järel tõuseb puitpinnale puidukiude, mille saad hõlpsasti eemaldada pinna kuivades eelmainitud töövahendite abil.
Järeltöötlus
Soovitame värvitud või õlitatud pinnad peale puhastusvahendiga puhastamist uuesti töödelda.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
GHS03
GHS03
GHS05
GHS05
GHS07
GHS07
Sisaldab: naatriumkarbonaat peroksühüdraat. Ettevaatust. Võib soodustada põlemist; oksüdeerija. Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kanda kaitsekindaid või kaitseriietust ja silmade- või näokaitset. Hoida eemal kuumusest. Rakendada kõiki ettevaatusabinõusid, et vältida segunemist põlevainete ja hapete või alustega. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Sisaldab > 30% hapnikupõhised pleegitusained ja < 5% anioonsed pindaktiivsed ained. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Hävita toode, lastes kõikidel teradel täielikult lahustuda vees. Seejärel võid hävitada lahuse tavalise roiskveena. Toode on bioloogiliselt hajuv.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR 5.1 III
-