Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
17.06.2013
(Eelmine kuupäev 21.03.2012)
 

Rostex Super Akva - korrosioonivastane kruntvärv

Tüüp
Veepõhine, kiiresti kuivav, spetsiaalset sideainet sisaldav korrosioonivastane kruntvärv veepõhistele pinnavärvidele.
Sobivus
Teras-, tsink- ja karestatud alumiiniumpindade kruntimiseks. Sobib ka vask-, messing- ja roostevaba teraspinna värvimiseks. Võib kasutada ainult veepõhiste toodete kruntvärvina (nt Panssari Akva ja Luja).
Kasutusobjektid
Plekk-katused, vihmaveetorud, metallkonstruktsioonid, kaitseplekid sise- ja välistingimustes.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele Värv sobib katustele Värv on matt Värv on vesialuseline Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
7
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
9
m2/l
Toonid
Helehall ja tumehall
Läikeaste
Matt
Kulu
7-9  m2/l (60 µm kuiva värvikihi paksus)
Pakendid
1/3 l, 1 l, 3 l, 10 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pintsel või värvipihusti.
Kõrgsurvepihustiga:
-  ava läbimõõt 0,11” - 0,015” või  0,280 - 0,380 mm
-  vedeldada 0 - 10%
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

 

Kuiva värvikihi paksus 80 µm

+5 ºC/ 80%

+23 ºC/ 50%

Tolmukuiv

ei värvita

30 min

Puutekuiv

ei värvita

2 h

Ülevärvitav

ei värvita

4 h

Ülevärvitav vesialuselise värviga samal päeval 4 tunni pärast kui õhutemperatuur on vähemalt +10 °C ja suhteline õhuniiskus 80%. Teistel tingimustel kõige varem järgmisel päeval.

Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav tehnilisele piiritusele. Ei ole vastupidav lakibensiinile ega tugevatoimelistele lahustitele, nt vedeldile.
õli- ja rasvakindel
Hea.
Kulumiskindel
Hea.
Kuivainesisaldus
37%.
Erikaal
u 1,2 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, õhu temperatuur vähemalt +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Pind on ülevärvitav veepõhise värviga samal päeval 4 tunni möödudes, kui õhu temperatuur on vähemalt +10 °C ja suhteline õhuniiskus on alla 80%. Muudel juhtudel võib üle värvida järgmisel päeval.

Värvitava pinna temperatuur ei tohi olla üle +40 °C, vastasel juhul aurustuks vesi tootest liiga kiiresti, mis võib tekitada värvipinda pragusid ja mulle ning nakkuvus halveneb.

Ajasta värvimine enne õhtuse kaste tekkimist.
Eeltöö
Uued värvimata pinnad:
Eemalda pinnalt veeslahustuv valgerooste kaitseaine, mustus, veeslahustuvad soolad, rasvad ja õlid Panssaripesu pesuainega harja abil. Loputa hoolikalt veega ja lase kuivada. Eemalda pinnalt võimalik valgerooste/rooste lihvides või terasharjaga (puhastusastmeni St2). Karesta alumiiniumpinnad.

Uus tsingitud plekk-katus soovitatakse värvida mitte enne ühe talve möödumist. Parim nakkuvus saadakse ilmastikutingimustes tuhmunud pindadel, mehaaniliselt või keemiliselt karestatud tsingitud pindadel.

Varem värvitud pinnad:
Pese pind Panssaripesu pesuvahendiga harja abil, loputa hoolikalt veega ja lase kuivada. Eemalda lahtine värv ja rooste kaapraua või terasharjaga (puhastusastmeni St2). Lihvi puhastatud ala ja kinnise värvikihi piir tasaseks, et tagada pinnavärvi nakkumine. Lihvi see osa vanast värvipinnast matiks, mida soovite värvida.
Värvimine
Sega värv hoolikalt enne kasutamist. Kanna värvi pinnale pintsli või pihustiga. Ühe kuiva värvikihi paksus peaks olema 60-80 µm. Jälgi, et kuiva värvikihi paksus oleks igal pool ühesugune (ka nt nurkades jms kohtades). Rostex Super Akva värviga värvitakse peamiselt puhtale metallpinnale ning pinnavärvina võib kasutada veepõhist Panssari Akva värvi või sisetingimustes nt Luja värvi. Väldi värvimist päikese käes, sest värv kuivab siis liiga kiiresti ja ei jõua piisavalt tasanduda.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Värvitud pinda tuleb käsitleda ettevaatlikult, sest toode saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 2 nädala pärast. Varsti pärast töötlemist võib pinda kergelt puhastada pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga. Mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest võib määrdunud pinda puhastada Huoltopesu puhastusvahendiga (1 osa Huoltopesu ja 10 osa vett). Plekid ja eriti määrdunud pinnad puhasta kangema Huoltopesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/i) <140g/l. Rostex Super Akva sisaldab LOÜ maksimaalselt 140g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab: Tsinkfosfaati ja tsinkoksiidi.KAHJULIK VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VEEKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. Mitte valada kanalisatsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga. A Material Safety Data Sheet is available at request.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-
-