Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
02.12.2014
 

Kilpi Huopakattomaali - UUS! Värv bituumenkatustele

Tüüp
Veepõhine akrülaatvärv bituumenkatuste värvimiseks.
Sobivus
Bituumenkatused.
Kasutusobjektid
Bituumenkatused.

TEHNILINE INFO
Värv sobib katustele Värv on täismatt Värv on vesialuseline
Värvi katvus karedal pinnal
4
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
8
m2/l
Alusvärvid
C
Toonid
Plekk-katuste, Facade ja Puiduvärvide värvikaartide C-alusvärvi toonid.
Läikeaste
Täismatt
Kulu
4-8 m2/l üks kord värvides.
Pakendid
2,7 l ja 9 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pintsel (T6), rull või värvipihusti.
Värvipihustiga värvimisel kasuta kõrgsurvepihustit:
- ava läbimõõt 0,018” – 0,023”
- vedelda 0-10% värvi mahust
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
1-2 tundi - puutekuiv. Ülevärvitav järgmisel päeval. Kuivamisaega sõltub oluliselt suhtelisest õhuniiskusest, temperatuuris ja tuulest.
Ilmastikukindel
Hea, ka mere- ja tööstuskliimas.
Kuivainesisaldus
u 40%.
Erikaal
u 1.3 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema tugev ja kuiv, õhu temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Värvida ei tohi otsese päikesevalguse käes. Ajasta värvimine selliselt, et värvikile oleks kuiv enne õhtuse kaste tekkimist. Ära värvi kui võib hakata vihma sadama või kui värvitav pind on liiga kuum (>40°C).
Eeltöö
Puhasta pind mustusest, tolmust ja samblast. Pese pind kergelt, kasutades survepesurit. Puhastamine on efektiivsem, kui kasutad Homeenpoisto puhastusvahendit.
Kahjustused bituumenkatusel paranda bituumenkitiga.
Värvimine
Sega värvi enne kasutamist. Värvi kaks korda. Kui kannad värvi pinnale värvipihustiga, siis viimistle esimene värvikiht pintsliga. Kruntimiseks vedelda värvi u 15% veega. Viimistle vedeldamata Kilpi Huopakattomaali värviga. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega. Veidi kõvenenud värv eemalda Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Värvitud pinda võib 2 nädala pärast puhastada kergelt veega ilma puhastusvahendita.
Hooldus
Kilpi Huoppakattomaali värviga värvitud pinda võib üle värvida sama värviga.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/i) 140 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 140 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 5-kloor-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni segu. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-