Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
M1
 

Veepõhine spetsiaallakk

Unica Akva Lakka sobib eriti hästi varem tööstuslikult lakitud või peitsitud puitpindade hoolduslakkimiseks. Ei soovitata tihedatele ja kõvadele puitpindadele, nagu tamm ja tiigipuu.


KiiltäväMatta
Värv on vesialuselineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l

Lihtne hoolduslakkimine ustele ja akendele

Unica Akva Lakka sobib uute ja varem töödeldud puidust uste ning akende esmaseks lakkimiseks ja ka hoolduslakkimiseks.

Peab vastu ilmastikumõjudele

Unica Akva Lakka spetsiaallakil säilivad tooteomadused nii soojades kui külmades ilmastikutingimustes ning lakipind ei muutu kollaseks. Lakk kaitseb puitu niiskuse eest ja takistab puitpinna lõhenemist.

Sama toode nii sise- kui välistingimustesse

Unica Akva Lakka lakiga võib töödelda akende ja uste kõik pinnad. Välispindadel on soovitav kasutada toonitud lakki.


Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
29.01.2016
 

Unica Akva Lakka - ukse- ja aknalakk

Tüüp
Spetsiaallakk, mis põhineb modifitseeritud akrülaadil. Sisaldab UV-kaitseainet, mis moodustab vett hülgava pinna.
Sobivus
Uute ja varem lakitud või peitsitud puitpindade lakkimiseks sise- ja välistingimustes. Sobib eriti hästi varem tööstuslikult lakitud või peitsitud puitpindade hoolduslakkimiseks. Ei soovitata tihedatele ja kõvadele puitpindadele, nagu tamm ja tiigipuu.
Kasutusobjektid
Aknaraamid, uksed ja uksepiidad. Samuti klaasitud rõdude puit

TEHNILINE INFO
Värv on poolläikiv Värv on vesialuseline Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l
Alusvärvid
EPL
Toonid
Sisetingimustesse võib kasutada nii toonimata kui toonitult Tikkurila laki ja peitsi värvikaardi järgi. Välitingimustes tuleb kasutada ainult toonitud toodet.
Läikeaste
Poolläikiv
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu
8-12 m²/l.
Pakendid
0.225 l, 0.9 l, 2.7 l ja 9 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Sünteetiliste harjastega pintsel.

Pihustamine:
- Õhkpihustamine: düüsi suurus 1,4-1,8 mm, vedelda 5-15 mahu-%
- Kõrgsurvepihustamine: düüsi suurus 0,009"-0,013", vedelda 0-5 mahu-%
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Tolmukuiv 1-2 tunniga. Ülevärvitav järgmisel päeval. Kasutuskuiv 2-3 päeva pärast. Aknaid võib sulgeda 1-3 päeva pärast, sõltuvalt ilmast ja värvikihi paksusest.

Madalama õhutemperatuuriga ja niiske ilmaga on kuivamisaeg pikem.

Valguskindel
Ei kolletu.
Ilmastikukindel
Hea, ka tööstuslikes tingimustes.
Kuivainesisaldus
u 31%, sõltuvalt värvitoonist.
Erikaal
1,0 kg/l sõltuvalt värvitoonist, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest. Halvasti suletud või poolik nõu ei talu pikaaegset säilitamist.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Lakkimise ja kuivamise ajal peab temperatuur olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Eemalda halliks muutunud puidupind mehaaniliselt.

Uued lakkimata pinnad:
Puhasta pinnad tolmust, mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Pese pinnad Maalipesu puhastusvahendiga või vajadusel Homeenpoisto puhastusvahendiga. Eemalda vaik oksakohtadelt.

Krundi välistingimustes olevad puiduni puhtad pinnad eelnevalt Valtti Pohjuste puiduimmutiga.

Varem lakitud pinnad:
Eemalda vana pragunev lakikiht ja pahtlikiht pinnalt. Pese pinnad Maalipesu puhastusvahendiga või vajadusel Homeenpoisto puhastusvahendiga. Lihvi läikivad pinnad matiks ja teravad ääred ümaramaks. Eemalda lihvimistolm. Sisetingimustes olevad puitpinnad: pahtelda augud ja praod Spakkeli puukitti spetsiaalkitiga ja lihvi pahteldatud kohad.

Välistingimustes olevad puhtad puitpinnad töötle Valtti Pohjuste puiduimmutusainega.

Ebatasasused pahtelda sobiva pahtliga. NB! Lakki Unica Akva Lakka ei saa kanda pindadele, mida on töödeldud silikooni sisaldava pahtliga või pindadele, mis on kokku puutunud silikooniga.


Lakkimine
Sega lakki hoolikalt enne kasutamist ja aeg-ajalt ka lakkimise ajal. Kanna 1-2 korda pintsliga pinnale, uutele pindadele 2 korda.

Suurtele pindadele on kõige parem kanda lakki esmalt pinnale lühikesekarvalise värvirulliga ja seejärel tasanda pintsliga. Ära lase rullitriipudel kuivada. Pintsliga pinnale kandmiseks võib lakki Unica Akva Lakka vedeldada veega kuni 5%. Lakk kuivab kiiresti, seepärast soovitame lakkida paanide kaupa. Kõige parem on kasutada sünteetiliste harjastega pintslit. Töötle nähtavale jäävad puidu otsakohad hoolikalt.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditelt liigne lakk ning pese ja seebiga. Kõvenenud lakk eemalda töövahenditest Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Peale lakkimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 2 nädala jooksul. Juhul kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades veega niisutatud pesukäsna või -lappi.

Mitte varem kui 2 nädala möödudes lakkimisest võib määrdunud pinda puhastada Huoltopesu puhastusvahendiga (1 osa Huoltopesu 10 osa vett). Puhasta eriti määrdunud pinnad tugevama Huoltopesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.
Hooldus
Lakiga Unica Akva Lakka töödeldud pindadele tee hoolduslakkimine sama lakiga. Vt. Eeltöö osa.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/e) 130g/l. Lakk Unica Akva Lakka sisaldab LOÜ maksimaalselt 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab: 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni, 5-kloor-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr. 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr. 220-239-6] (3:1) segu, 1,2-bentsisotiasool-3(2H)-ooni ja 3-jood-2-propünüül butüülikarbamaati. Võib kutsuda esile allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Vältida sattumist keskkonda. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-
-

Värvitoonid

Laki ja peitsi värvikaart

Sellesse värvikaarti on valitud 36 poolläbipaistvat värvitooni. Lõplikku värvitooni mõjutavad puidu enda algne toon, poorsus ning toote pinnalekandmisete arv ja toote läikeaste.

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!