Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Tunto Kivi

Ehe looduskivipind

Tunto Kivi on Soome looduskivi sisaldav pinnakattematerjal, milles ühinevad looduse jäljendamatu ilu ja ehtsa materjali väärikus. Tunto Kivi sobib siseseinte ja ka näiteks kaminate katmiseks. Tunto Kivi sobib ka niiskete ruumide seintele, aga mitte otsesesse kokkupuutesse veega.


KiiltäväMatta
Värv sobib lagedele ja siseseinteleVärv on vesialuselineTöövahend pihustiTool: trowel
Värvi katvus karedal pinnal
4,5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
2,5
m2/l

Ehtne kivim Sinu koju

Looduslikust kivist materjalis on tallel mägede kindlus ja maa soojus, mis on inimesele loomuomane ning rahustav. Tagasihoidlik struktuursus ja selle tundlik suhe valgusega on osaks Tunto Kivi tõelisest olemusest.

Kanna seinale pahtlilabidaga

Tunto Kivi on valmismass, mis kantakse seinale metallpahtlilabidaga. Töötlemine on lihtne, kuid tulemus erakordne. Kanna tervele seinale või teibiga piiritletud alale.

Toonid loodusest

Tunto Kivi valmistamisel kasutatakse nelja eri kivimit: valge lubjakivi, hall ja punane graniit ning must gabro. Patenteeritud toonimismeetodi tulemusel on Tunto Kivi saadaval 25 erinevas läbimõeldud toonis, milles on alles eheda kivi olemus.


Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
19.08.2013
(Eelmine kuupäev 26.06.2013)
 

Tunto Kivi - siseseinte kivipinnakate

Tüüp
Veepõhine kivipinnakate.
Sobivus
Uued ja varem värvitud betoon-, krohv-, tellis-, puitkiudplaat-, kipsplaat- ja laastplaatpindadele. Sobib ka niisketesse ruumidesse, kuid mitte otse vee alla.
Kasutusobjektid
Seinad sisetingimustes.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv on matt Värv on vesialuseline Töövahend pihusti Tool: trowel
Värvi katvus karedal pinnal
4,5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
2,5
m2/l
Alusvärvid
KPA ja KPC
Toonid
Valkjas hall lubjakivi (KPA), Hall graniit (KPC), Punane graniit, Must gabro.

KPA- ja KPC-alusvärve saab toonida Tunto värvikaardi järgi.
Läikeaste
Matt
Kulu
2,5-3,5 kg/m² pahtlilabidaga ühekordselt ja 3,5-4,5 kg/m² kahekordselt kantuna või pihustiga. Ühe 14 kg pakendiga saab valmis pinda u 4-5,5 m² ja kahekordsel pealekandmisel saab 3-4 m². Kulu mõjutavad töödeldava pinna karedus, poorsus ja ka pinnale kandmise viis.
Pakendid
10 l nõus on 14 kg.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Segamissuhe
Kasutatakse vedeldamata.
Töövahendid
Pinnalekandmine pahtlilabida või pihustiga. Kahekordsel pinnalekandmisel tuleb vajadusel hõõruda kummihõõrutiga. Tähelepanu! Enne värvi pritsi sisse panekut eemalda metallist kaane tükk, mis võis sinna kukkuda toonimisel.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Uuesti töödeldav 24 tunni möödudes normaaltingimustes.
Kuumakindlus
85 °C, ISO 4211-3.
Kuivainesisaldus
u 75%.
Erikaal
u 1,5-1,7 kg/l, sõltuvalt kivist, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv. Õhu, pinna ja pinnakatte temperatuur peab olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Värvimata pinnad:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Tasanda pind sobiva Vivacolor kergpahtliga. Krundi kõik töötlemata pinnad Harmony või Interior Soft värviga. Tooni kruntvärv pinnakattega sarnast tooni.

Varem värvitud pinnad:
Pese varem värvitud pinnad Special Clean (Vivacolor) pesuainega ja loputa hoolikalt veega. Kiti vajadusel ebatasasused Vivacolor pahtliga. Krundi pinnad toonitud Harmony või Interior Soft värviga (Vivacolor).

Niisked ruumid:
Krundi pinnad toonitud Luja pinnavärviga.
Katmine
Pahtlilabidaga pinnalekandmine (väikesed pinnad):
Kanna pahtlilabidaga pinnakatet ühtlaselt pinnale u 2 mm paksune kiht korraga u 1-2 m² alale. Tasanda pinnalekantud kiht pahtlilabidaga mööda pinnakatet kergelt siludes. Jälgi, et pinnakatte kivisid oleks jaotunud kogu alale ühtlaselt ja tihedalt. Püüa korraldada töö nii, et töövaheaegade ja erinevate purkide piirkohad jäävad võimalikult märkamatusse kohta.

Pahtlilabidaga pinnalekandmine ja hõõrumine (suured pinnad):
Suurtel seinapindadel saadakse ilma jätkukohtadeta pind kergemini kahekordsel pinnalekandmisel. Kanna pahtlilabidaga pinnakatet ühtlaselt korraga umbes 1-2 m² alale ja tasanda pinnalekantud kiht pahtlilabidaga mööda pinnakatet kergelt siludes. Esimese kihi kuivades kanna pinnale teine kiht õhukeselt. Hõõru pind koheselt (maks. 15 min möödudes) plasthõõrutiga kergelt surudes. Kui hõõruti ei liigu kergelt, on pinnakatet liiga palju. Eemalda liiga paks pinnakatte kiht pahtlilabidaga vedades mööda pinnakatte kihti.

Pinnalekandmine pihustiga: Kanna pinnakate pinnale pihustades madala survega umbes 1 m kauguselt ringjate liigutustega. Tasanda pinnalekantud kiht pahtlilabidaga mööda pinnakatte kihti. Ühesugused pinnad pihustatakse järjest.

Tähelepanu! Tuuluta ruum enne kasutuselevõttu.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditest liigne pinnakate tagasi värvinõusse, et mitte ummistada kanalisatsiooni. Pese veega puhtaks.
Hooldusjuhised
Pinnad puhastatakse niiske harjaga või kuivpuhastuseks mõeldud tolmuimejaga. Pinnatöötluse järel tuleb pindu mõne päeva jooksul käsitleda ettevaatlikult kuna toode saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse umbes kuu möödudes.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/l) 200 g/l. Tunto Kivi sisaldab LOÜ maksimaalselt 200 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-

Värvitoonid

Tunto Kivi värvikaart

Tunto värvikaardis on 25 värvitooni, mille järgi saab toonida valkjas halli lubjakivi ja halli graniiti. Kuna aluspind kumab kivipinnast läbi, siis tuleks esmalt pind värvida värvikaardis soovitatud tooni värviga.

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!