Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Tunto Karhea

Rustikaalne seinapind

Elus, modernselt teraline, valguse mõjul muutuv pind siseseintele ja kaminatele. Tunto Karhea käega tuntav struktuur annab värvile kolmanda mõõtme. Tuntu Karhea looduslähedased toonid on inspiratsiooni saanud looduslikest kivimitest.


KiiltäväMatta
Värv sobib lagedele ja siseseinteleVärv on vesialuselineTöövahend pihustiTool: trowel
Värvi katvus karedal pinnal
0,5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
0,7
m2/l

Kareda ja sileda põnev liit

Loo põnev, kolmemõõtmeline pinnalahendus ühendades Tunto struktuurvärvi ja siledat värvitud pinda. Võid oma ideed teostada näiteks kasutades piiride loomiseks maalriteipi.

Valgus ja vari annavad elu

Tunto Karhea pinna struktuurides eksisteerivad vari ja valgus kõrvuti ammutades üksteisest jõudu ning muutes pinna elusaks, nagu loodus oma mitmekesise palega. Tunto-värvikaardi looduslähedased toonid tulevad karedal pinnal võimsalt esile.

Värvi ja pinna koostoime

Tunto-toodete toonidest õhkub mäestike stoilist ja kõigutamatut rahu ning mineraalide kristalliseerinud väge. Tunto värvikaardilt leiad laia valiku maalähedasi värve alates tagasihoidlikest kuni võimsate ning sügavateni.


Leia inspiratsiooniTikkurila
TOOTEKIRJELDUS
26.06.2013
(Eelmine kuupäev 08.04.2013)
 

Tunto Karhea - struktuurvärv

Tüüp
Veepõhine akrülaatpinnavärv.
Sobivus
Uued ja varem värvitud betoon-, krohv-, tellis-, puitkiudplaat-, kipsplaat- ja laastplaatseintele, kuhu soovitakse dekoratiivpinda. Tunto Karhea struktuurvärvi võib kanda ka lagedele.
Kasutusobjektid
Seinad ja laed kuivades siseruumides.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv on täismatt Värv on vesialuseline Töövahend pihusti Tool: trowel
Värvi katvus karedal pinnal
0,5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
0,7
m2/l
Alusvärvid
RPA ja RPC
Toonid
Võib toonida Tunto värvikaardi ja Symphony värvikaardi järgi. Valgustus ja toote pinnastruktuur loovad lõpliku nähtava tooni. Toodet tuleb enne toonimist segada.
Läikeaste
Täismatt
Kulu
0,5 – 0,7 m²/l, sõltub töödeldava pinna karedusest, poorsusest ja pinnale kandmise viisist.
Pakendid
16,5 kg (u. 9 l).
Vedeldi/lahusti
Vesi
Segamissuhe
Vedelda vajadusel veega maks. 1%.
Töövahendid
Pinnale kanda pahtlilabida, segupritsi või lehterpritsiga, ava läbimõõt min 5 mm. Viimistleda plasthõõrutiga.
Tähelepanu! Enne värvi pritsi sisse panekut eemalda metallist kaane tükk, mis võis sinna kukkuda toonimisel.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
24 tundi normaaltingimustes.
Kuumakindlus
80 ºC, ISO 4211-3
Kuivainesisaldus
65%
Erikaal
u 1,8 - 1,9 kg/l ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv. Õhu, pinna ja toote temperatuur peab olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Värvimata pind:
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Tasanda pinnad sobiva Vivacolor pahtliga. Krundi Harmony või Interior Soft värviga (Vivacolor). Tooni kruntvärv pinnakattega sama tooni.

Varem värvitud pinnad:
Pese pinnad Special Clean (Vivacolor) lahusega ja loputa hoolikalt veega. Praod pahtelda vajadusel sobiva Vivacolor pahtliga. Kui toonierinevus aluspinna ja struktuurvärvi vahel on suur, siis krundi pinnad Luja kruntvärviga, Harmony vms. värviga.
Vedeldamine
Vedelda vajadusel veega maks. 1%.
Katmine
Sega Tunto Karhea struktuurvärvi hoolikalt enne kasutamist. Kanna pahtlilabidaga vaid struktuurvärvi terapaksune kiht pinnale. Hõõru pind koheselt (maks. 15 min jooksul) kergelt plasthõõrutiga surudes. Kui hõõruti ei liigu sujuvalt, on struktuurvärvi liiga palju. Eemalda pahtlilabidaga pinnalt liigne struktuurvärv. Võimalike värvierinevuste vältimiseks varu ühte nõusse piisaval hulgal valmissegatud pinnakatet. Enne kruntimist ja värvimist kata aknad kinni. Kui aknale satub pritsmeid, tuleb need koheselt ära pühkida.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditest liigne struktuurvärv, et see ei ummistaks kanalisatsiooni. Pese töövahendid veega puhtaks.
Hooldusjuhised
Pinnad võib puhastada tolmuimejaga.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/l) 200 g/l. Tunto Karhea sisaldab LOÜ maksimaalselt 200 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-

Värvitoonid

Tunto värvikaart

Tunto tootesarjas on uuelaadsed struktuurvärvid, millega saab luua kolmemõõtmelisi värvipindasid. Struktuurvärvi mineraalne pind hakkab elama valguse mõjul. Antud värvikaardi järgi saab toonida kahte erineva karedusastmega toodet: Tunto Hieno (peen) ja Tunto Karhea (kare).