Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Tunto Hieno

Puudutavalt ilus pind

Tunto Hieno on Tunto- värviseeria peeneima konsistentsiga struktuurvärv. Tunto Hieno abil saab luua ainulaadseid efektpindu ja peenkrohvilaadse efektiga siseseinu. Kombineerides erinevaid töövõtteid ja värve on Tunto struktuurvärviga töötamisel võimalused lõputud.


KiiltäväMatta
Värv sobib lagedele ja siseseinteleVärv sobib lagedeleVärv on vesialuselineTöövahend rull
Värvi katvus karedal pinnal
1
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
9
m2/l

Rahulikud pinnad ja loomuliku materjali tunnetus

Tunto Hieno pind on kaunilt struktuurne ja täismatt. Seetõttu saab sellega luua edukalt näiteks betoonipinnaefekti. Kasutage mitut erinevat halli tooni ja töödelge metallpahtlilabidaga.

Piiramatult teostusvõimalusi

Tunto kolmemõõtmelise pinna olemus sünnib töötluse käigus. Kujunda pinda metallpahtlilabida, kaabitsa, kammi, tänavaharja või muu töövahendiga, millega saad muuta või kujundada pinna struktuuri.

Värvi ja pinna koostoime

Tunto-toodete toonidest õhkub mäestike stoilist ja kõigutamatut rahu ning mineraalide kristalliseerinud väge. Tunto värvikaardilt leiad laia valiku maalähedasi värve alates tagasihoidlikest kuni võimsate ning sügavateni.


Leia inspiratsiooniTikkurila
TOOTEKIRJELDUS
27.01.2012
 

Tunto Hieno - struktuurvärv

Tüüp
Veepõhine akrülaatpinnavärv.
Sobivus
Uued ja varem värvitud betoon-, krohv-, tellis-, puitkiudplaat-, kipsplaat- ja laastplaatseintele, kuhu soovitakse dekoratiivpinda. Tunto Hienot on kerge kanda ka lagedele.
Kasutusobjektid
Seinad ja laed kuivades siseruumides.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib lagedele Värv on täismatt Värv on vesialuseline Töövahend rull
Värvi katvus karedal pinnal
1
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
9
m2/l
Alusvärvid
AP ja C
Toonid
Võib toonida Tunto värvikaardi ja Symphony värvikaardi järgi. Valgustus ja toote pinnastruktuur loovad lõpliku nähtava tooni. Toodet tuleb enne toonimist segada.
Läikeaste
Täismatt
Kulu

1-9 m2/l, sõltub oluliselt töötamisviisist:
- paksult rullides 1-1,5 m2/l

- õhukeselt rullides 4-5 m2/l
- pintseldades 2-2,5 m2/l
- paksult tapeetimislabidaga 2-2,5 m2/l
- õhukeselt teraspahtlilabidaga 7-9 m2/l

Pakendid
2,7 l, 9 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pinnale kanda rulliga ja dekoreerida näiteks laia pintsli, tapeetimislabida, jäiga harja või dekoratiivrulliga.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Sõltuvalt kihi paksusest 1-5 tundi.
Kuumakindlus
80 °C, ISO 4211-3
Kuivainesisaldus
53 %.
Erikaal
1.0 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv. Õhu, pinna ja toote temperatuur peab olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pahtelda praod vajadusel Vivacolor LF pahtliga.
Krundi pinnad Luja kruntvärviga, Harmony vms. värviga. Värvi lõpp-viimistlusega sama tooni Harmony värviga 1-2 kihti.

Varem värvitud pinnad:
Pese pinnad Special Clean (Vivacolor) lahusega ja loputa hoolikalt veega. Praod pahtelda vajadusel sobiva Vivacolor pahtliga. Lihvi läikivad värvipinnad matiks ja eemaldada lihvimistolm. Värvi lõpp-viimistlusega sama tooni Harmony värviga 1 kiht, kui toonide erinevus aluse ja kattekihi vahel on suur.
Värvimine
Sega Tunto Hieno struktuurvärvi hoolikalt enne kasutamist. Kanna rulliga pinnale. Rullitud pinna võid üle dekoreerida näiteks laia pintsli, tapeetimislabida, jäiga harja või dekoratiivrulliga. Kanna värvi ohtrasti korraga u 1 m² pinnale ja soorita lõplik pinna dekoreerimine koheselt. Väldi siiski väga paksude kihtide pinnale kandmist, kuna kuivades ruumides võib struktuurvärv hakata pragunema. Võimalike värvierinevuste vältimiseks varu piisavalt ühte nõusse segatud pinnakatet.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega puhtaks. Kõvenenud tootega töövahendid puhasta Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Pinnad puhastada tolmuimejaga, pehme harja või tolmulapiga.
Hooldus
Kui soovitakse tavalist värvipinda või teistsugust struktuurpinda, tasanda Tunto pind üle sobiva Vivacolor pahtliga. Jätka töötlemist punktist Eeltöötlus Varem värvimata pinnad.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/l) 200 g/l. Tunto Hieno sisaldab LOÜ maksimaalselt 200 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-

Värvitoonid

Tunto värvikaart

Tunto tootesarjas on uuelaadsed struktuurvärvid, millega saab luua kolmemõõtmelisi värvipindasid. Struktuurvärvi mineraalne pind hakkab elama valguse mõjul. Antud värvikaardi järgi saab toonida kahte erineva karedusastmega toodet: Tunto Hieno (peen) ja Tunto Karhea (kare).

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!