Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
27.02.2018
 

Yki Oikaisulaasti - tsemendipõhine tasandussegu

Tüüp
Lubitsemendil põhinev, polümeeriga modifitseeritud kiududega tugevdatud tasandussegu. Maksimaalne tera suurus on 0,6 mm.
Sobivus
Kergbetoon-, kergkruus- ja betoonplokkide ning betoonpindade tasandamiseks.
Kasutusobjektid
Elu-, äri-, tööstus-, lao- jms ehitised.

TEHNILINE INFO
Värv sobib välisfassaadile Värv on matt Värv on vesialuseline Töövahend pihusti Tool: trowel
Värvi katvus karedal pinnal
5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10
m2/l
Omadused
Nakketugevus (EN 1542) - N/mm2: >1,5
Nakketugevus (EN 1015-12) - > 0.5 N/mm² (betoonil)
Survetugevus - u 10 N/mm²
Mahukahanemine kuivamisel - 1.2 N/mm
Toonid
Hall.
Läikeaste
Matt
Kulu

u 5–10 kg/m² (u 2–5 mm kiht)

Pakendid
25 kg
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pinnalekandmine segupritsiga (min ava läbimõõt 7 mm) või teraskelluga käsitsi. Pinnakate viimistletakse teraskellu või plasthõõrutiga.
Kasutusaeg ( 20 °C)
u 1 tund
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Töödeldud pinna kuivamisel niisuta pinda (sõltuvalt kihi paksusest) kaks korda päevas 2-4 päeva jooksul. Pinnakatte võib peale kanda mitte varem kui 2 nädalat peale tasanadusseguga töötlemist. Pinnakattega töötlemisel järgida tootekirjelduses ette antud juhiseid.
Erikaal
Valmis töösegu u 2 kg/l.
Säilitamine
Hoida kuivas (mitte põrandal), kaitsta niiskuse eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Õhut, toote ja töödeldava pinna temperatuur peab olema vähemalt +5 °C. Pinnalekandmist ei tohi teha kuuma ilmaga, otsese päikesevalguse käes ega tugeva tuulega. Kuivades tingimustes alusta järelhooldusega umbes kaks tundi peale tasandussegu pinnale kandmist.
Eeltöö
Plokkide töötlemine:
Puhasta pinnad mustusest, tolmust ja sooladest.
Tasanda kõik ebatasasused mehaaniliselt, paranda augud ja praod Yki Oikaisulaasti`ga 2-3 päeva enne tasandussegu pinnale kandmist, kasutades minimaalses koguses vett.

Suuremad parandused kergbetoonpindadel tuleb teha antud aluspinnale sobivate tasandussegudega.

Betoonpindade töötlemine:
Uued betoonpinnad peavad olema piisavalt kuivad ja kõvenenud. Eemalda värvimata betoonpinnalt mustus, tolm ja soolad. Raketisega valatud betoonpinnad töötle mehaaniliselt (nt liivapritsiga), et saavutada vajalik pinnaprofiil. Eemalda pinnalt klaasjas ja läikiv tsemendikivi, kasutades liivapritsi, betooni karestamise lihvimiskivi või lisatud liivaga survepesu.

Suuremate tasandamiste tegemiseks kasuta Finnseco parandussegusid.
Kruntimine
Enne tasandussegu pinnale kandmist krundi kergbetoonpinnad Tikkurila Hydrosolipohjuste`ga, mis on segatud veega 1:1. Muud pinnad ei vaja eelnevat kruntimist.
Katmine
Tasandussegu ettevalmistamine:
Sega Yki Oikaisulaasti veega. Ühe tasandussegu koti kohta kulub 4,5-5,5 liitrit vett. Lase segul u 10 min seista ja siis sega uuesti. Valmis tasandussegu ei tohiks olla liiga vedel ega liiga paks. Kui tasandussegu on pinnale kandmisel liiga paks, lisa kuni 0,5 liitrit vett. Maksimaalselt võib lisada 5,5 liitrit vett ühe tasandussegu kohti kohta. Tee valmis nii palju tasandussegu, mille jõuab 30 min jooksul pinnale kanda.

Eeltasandamine:
Vajadusel tee eeltasandamine enne Yki Oikaisulaasti pinnale kandmist.

Niisuta töödeldavat pinda veega 1-2 tundi enne eeltasandamist. Võid alustada eeltasandamisega kui niisutatud pind enam ei läigi.

Kanna Yki Oikaisulaasti pinnale käsitsi teraskelluga või segupritsiga. Peale tasandussegu pinnale kandmist silu pinda terasliibiga pikkade järjestikku liigutustega. Peale eeltasandamist peaks pind olema nii sile, et piisab kahes kihist Yki Oikaisulaasti`st kogu kihi paksusega umbes 4-6 mm.

Tasandamine:

Seinapindade tasandamine:
Niisuta töödeldavat pinda, pihustades seda puhta veega u 1-2 tundi enne tasandussegu pinnale kandmist. Alusta siis, kui niisutatud pind ei ole enam läikiv.

Kanna Yki Oikaisulaasti 2-3 mm kiht nurkadele ja avadele, mida tugevdataks, üks nurgaarmatuur korraga. Tikkurila Kulmavahvikeverkko aseta Yki Oikaisulaasti märja tasandussegu pinnale ja vajuta õrnalt terasliibiga märga tasandussegu pinda. Ära suru armeerimisvõrku täielikult tasandussegu põhja. Armeerimisvõrk on kõige efektiivsem, kui see jääb sellel tööetapil võimalikult pinna lähedale.

Kasuta sama meetodit, et kinnitada nurkade tugevdused akna nurkadele ja diagonaalsed tugevdustükid kõikide avade nurkadele. Akna- ja ukseraame on kerge viimistleda Tikkurila Pielilevy raamidega. Täpsemad paigaldusjuhised leiad armeerimissvõrgu, nurgaarmatuuride ja raamiplaatide tootekirjeldusest.

Pärast nurga tugevduste paigaldamist paigalda armeerimiskrohvi kiht, kandes Yki Oikaisulaasti 3-4 mm kihina, käsitsi terasliibiga või krohvipritsiga. Paigalda Tikkurila armeerimisvõrk niiskele Yki Oikaisulaasti pinnale ja suru terasliibiga õrnalt armeering märja tasandussegu sisse kuni värske tasandussegu on surutud läbi võrgu avade. Ära suru võrku värske tasandussegu kihi põhja. Suru kuni läbi võrgu on tulnud piisavalt tasandussegu, et katta armeeringu pind ühtlase kihiga. Armeeringu ülekate peab olema vähemalt 100 mm.

Pärast pealekandmist silu pind terasliibiga pikkade järjestikku liigutustega.

Kanna teine 1-2 mm kiht Yki Oikaisulaasti ilma armeerimisvõrguta pärast armeerimiskihi vähemalt 24 tunnnist kuivamist. Sõltuvalt õhutemperatuurist ja niiskusest võib tasandussegu õrnalt tasandada käsnhõõrutiga u 20-40 min peale pinnale kandmist. Tasandussegu saab hõõrutiga viimistleda kui krohv ei liigu enam hõõrutiga kaasa. Hõõrutiga viimistletud pinnad tuleb alati värvida Kivisil Julkisivumaali värviga.

Sokli tasandamine:

Niisuta töödeldavat pinda, pihustades seda puhta veega u 1-2 tundi enne tasandussegu paigaldamist. Alusta kui niisutatud pind ei ole enam läikiv.

Kandke pinnale käsitsi 2-5 mm paksune kiht Yki Oikaisulaasti teraskelluga. Pärast pealekandmist silu pinda terasliibiga pikkade järjestikku liigutustega. Sõltuvalt õhutemperatuurist ja niiskusest võib tasandussegu õrnalt tasandada käsnhõõrutiga u 20-40 minutit peale pinnale kandmist. Tasandussegu saab hõõrutiga viimistleda, kui tasandussegu ei liigu enam hõõrutiga kaasa.

Järeltöötlus
Kuivamise ajal niisuta pinda puhta veega 2-4 päeva jooksul sõltuvalt tingimustest.
Ülevärvimine
Kõvenenud Yki Oikaisulaasti`ga töödeldud pinda võib vajadusel lihvida. Eemalda lihvimistolm. Viimistle tasandusseguga töödeldud pind Kivisil Julkisivumaali või Yki Rouhepinnoite`ga ja soklid Yki Sokkelimaali või Yki Rouhepinnoite`ga.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid kohe peale kasutamist veega puhtaks. Kõvenenud toode eemalda töövahenditest soovitavalt Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Määrdunud pinda võib pesta ettevaatlikult survepesuga ilma pesuaineta, kuid mitte varem kui üks kuu peale pinnatöötlust. Lahtise mustuse võib eemaldada pehme harjaga ilma hõõrumata.

Vetikate või hallituse eemaldamiseks võib kasutada Tikkurila Homeenpoisto lahust, pärast pesu tuleb pind korralikult loputada.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-
-