Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
04.04.2012
 

Tie- ja Katumaali - veepõhine teekattemärgistusvärv

Tüüp
Eriti kiiresti kuivav veepõhine akrülaatsideainetel põhinev tee- ja tänavavärv.
Sobivus

Märgistusvärv asfaldi, freesitud asfaldi jm sama tüüpi pindadele.

Kasutusobjektid
Teed, tänavad ja parklad.

TEHNILINE INFO
Värv on täismatt Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
1
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
2
m2/l
Toonid
Valge ja kollane.
Läikeaste
Täismatt
Kulu

u 1-2 m²/l, sõltub aluspinna poorsusest.

Pakendid
1 l ja 10 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid

Värvipihusti, pintsel või rull.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

u 5-15 min (ülesõidetav). Värvi kuivamisaega mõjutavad temperatuur, suhteline õhuniiskus, õhuvool (tuul) ja värvi vedeldamine.

Nakkuvus
Hea
Kulumiskindel
Hea
Ilmastikukindel
Hea
Kuivainesisaldus
u 62%.
Erikaal
u 1,7 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Hoida külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv. Nii värvimise kui ka värvi kuivamise ajal peab õhu, aluspinna ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Pind ei tohi olla üle 3 °C õhust külmem. Vältida värvimist enne vihma.
Eeltöö
Eemalda pinnalt liiv ja muud lahtised osakesed ning õlid ja rasvad.
Värvimine
Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Värv kuivab väga kiiresti, kuid värvi kuivamist võid aeglustada segades värvi maksimaalselt 5% vett. Kanna värv pinnale pihusti, pintsli või rulliga. Kui kannad värvi pinnale pihustiga, pihusta värvinõus värvi pinnale õhuke kiht vett, sest avatud purgis moodustab värvi pinnale kiiresti kile. Kui ladustad juba avatud purki, siis pihusta värvipinnale vett ja sulge purk hoolikalt.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese veega puhtaks.
Kui värvipihustiga on eelnevalt kasutatud lahustipõhist värvi, tuleb pihusti eelnevalt hoolikalt lahustitest puhastada. Läbi pihusti tuleb lasta rohkesti vett lahusti eemaldamiseks. Eriti hoolikalt tuleb puhasta pihusti ava.
Hooldusjuhised
Järgmisel päeval peale värvimist võib määrdunud pinda puhastada veega ilma pesuaineta.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-