Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
02.05.2014
(Eelmine kuupäev 19.07.2013)
 

Ultra Lux - polüakrülaatvärv puitfassaadile /TOOTMINE LÕPETATUD

Tüüp
Polüakrülaatvärv, mis on eriti hea ilmastikukindlusega.
Sobivus
Töötlemata, tööstuslikult krunditud või varem välisvärvidega töödeldud puitpindadele välistingimustes.
Kasutusobjektid
Välisseinad, voodrilauad jms.

TEHNILINE INFO
Värv sobib välisfassaadile Värv on läikiv Värv on vesialuseline Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
4
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
9
m2/l
Alusvärvid
A ja C
Toonid
Tikkurila Puiduvärvide ja Feelings Facade värvikaardi toonid.
Läikeaste
Läikiv
Kulu
Saetud laudadele 4-6 m²/l. Hööveldatud ja enne värvitud puitpindadele 7-9 m²/l.
Pakendid
0.9 l, 2.7 l, 9 l ja 18 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid

Fassaadipintsel või värvipihusti.


Kõrgsurvepihustiga:
- ava läbimõõt 0,018” – 0,023” e. 0,460 - 0,580 mm.
- vedeldada 0 – 10% värvi mahust.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
1 tund – puutekuiv. Järgmise kihi värvimine 2-4 tunni möödudes normaalsetes tingimustes. Madalamatel temperatuuridel ja niiske ilmaga kuivamisaeg pikeneb.
Ilmastikukindel
Hea ka tööstuslikus kliimas.
Kuivainesisaldus
u 41%.
Erikaal
u 1,3 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, õhu temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80% töötamise ja kuivamise ajal.
Eeltöö
Värvimata pinnad:
Puhasta pind võimalikust mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Pese määrdunud ja hallitanud pinnad Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi pind võimalikult varajases ehitusjärgus Valtti Pohjuste puiduimmutiga. Roostetavad metallosad (naelapead vms) krundi Universal Korrostop+ (Vivacolor) metallikruntvärviga. Oksakohtadelt eemalda vaik.

Tööstuslikult krunditud või varem värvitud pinnad:
Puhasta pind võimalikust mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Eemalda varem värvitud pinnalt lahtine värv kaaprauaga ja harja pind puhtaks terasharjaga. Pese mustad ja hallitanud pinnad Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Puiduni puhtad pinnad töötle Valtti Pohjuste puiduimmutiga ning krundi Ultra Primer kruntvärviga.
Värvimine
Värvimata pinnad:
Krundi pinnad eeltöötluse järel Ultra Primer kruntvärviga. Värvi pinnad 1-2 korda Ultra Lux värviga. Töötle puidu otsakohad eriti hoolikalt.

Tööstuslikult krunditud ja varem värvitud pinnad:
Heas seisukorras tööstuslikult krunditud pindadele tee vahetöötlus Ultra Primer kruntvärviga (tööstuslikult krunditud pinnad, mis on üle 10 kuu välistingimustes olnud, krundi Öljypohja-ga), pinnavärvimine tee Ultra Lux värviga 1-2 korda.

Varem värvitud pinnad:
Varem õlivärviga või akrülaatvärviga värvitud pinnad värvi 1-2 korda Ultra Lux värviga. Kui vana pind on kulunud, krundi õlivärviga värvitud pinnad Villa Primer kruntvärviga (Vivacolor) ja vana akrülaatvärvipind krundi Ultra Primer kruntvärviga. Pinnavärvimine teha Ultra Lux värviga.

Sega värv enne kasutamist hoolikalt ja vajadusel vedelda veega. Värvi harjaspintsli või värvipihustiga. Töötle puidu otsakohad eriti hoolikalt. Ühtlase tooni saamiseks varu ühte nõusse piisavalt valmissegatud värvi.

Hooldusvärvimine: Ultra Lux-iga värvitud pinnad võib hooldusvärvida Ultra-sarja toodetega.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese peale kasutamist kohe veega puhtaks.
Hooldusjuhised
Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 4 nädala möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Varsti pärast töötlemist võib pinda puhastada kergelt pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.

Mitte varem kui 1 kuu möödudes värvimisest võib määrdunud pinda puhastada Huoltopesu-ga (1 osa Huoltopesu 10 osa vett). Puhasta eriti määrdunud pinnad tugevama Huoltopesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.
Hooldus
Ultra Lux värviga värvitud pinnad võib hooldusvärvida Ultra-sarja toodetega.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/d) 130g/l. Ultra Lux sisaldab LOÜ maksimaalselt 130g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Irritant
Ärritav
Sisaldab: Oktüül-isotiatsolooni ja 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni. KOKKUPUUTEL NAHAGA VÕIB PÕHJUSTADA ÜLITUNDLIKKUST. Vältida pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Vältida kemikaali sattumist nahale. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-