Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
26.06.2013
(Eelmine kuupäev 02.02.2012)
 

Yki Aitokivi - välisseinte kivipinnakate

Tüüp
Veepõhine kivipinnakate. Maksimaalne terasuurus on u. 1,5 mm.
Sobivus
Betoonehitiste ja tsemendipõhiste krohvidega ületasandatud betoon- ja Fibo-plokk pindade ning soklite pindamiseks.
Kasutusobjektid
Elu-, äri-, tööstus-, lao- jms ehitised.

TEHNILINE INFO
Värv sobib välisfassaadile Värv on matt Värv on vesialuseline Töövahend pihusti Tool: trowel
Värvi katvus karedal pinnal
0,4
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
0,8
m2/l
Alusvärvid
KPA ja KPC
Toonid
Hele lubjakivi (KPA), Hall graniit (KPC), Punane graniit, Must gabro.
KPA- ja KPC-alusvärve saab toonida Yki Aitokivi värvikaardi järgi.
Läikeaste
Matt
Kulu

0,6-0,8 m2/l pahtlilabidaga pinnalekandmisel ja 0,4-0,5 m2/l pihustamisel. Pinnakatte kulu mõjutavad töödeldava pinna karedus ja poorsus.

 

2,5-3,5 kg/m² kelluga ühekordsel pinnalekandmisel ja 3,5-4,5 kg/m² kahekordsel pihustiga pinnalekandmisel.

Pakendid
10 l nõus on 14 kg.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pinnalekandmine pahtlilabidaga käsitsi, pihustamine segupritsiga, min ava läbimõõt 7 mm. Pinnakate viimistletakse pahtlilabidaga laugjalt mööda pinda.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Puutekuiv järgmisel päeval.
Veeauru takistus (EN ISO 7783)
Sd, H2O < 0,2 m.
Vee läbilaskvus (EN 1062-3)
w24 > 0,2 kgm-2h-0,5
Adhesive strength (EN 1542)

> 0,7 N/mm2 (betoonil)

Ilmastikukindel
Hea ka tööstuslikus ja merelises kliimas. Laseb seestpoolt auruna tuleva niiskuse läbi.
Kuivainesisaldus
u 75%
Erikaal
u 1,5-1,7 kg/l.
Säilitamine
Kaitsta külma eest. Toote ja purgi temperatuur ei tohi ületada +35 °C. Ei tohi ladustada päikesevalguse käes ega kaitsekanga all. Toonitud või halvasti suletud või poolikus nõus olev toode ei säili kaua.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Pinnalekandmist ei tohi teha tugeva päikesevalguse käes.
Eeltöö
Aluspind peab olema piisavalt tugev, kuiv ja kõva enne pinnatöötlust.

Varem värvimata pinnad:
Puhasta pinnad mustusest, tolmust ja sooladest. Pese hallitanud, sammaldunud jms pinnad Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Siledad ja klaasjad betoonpinnad tuleb alati töödelda mehaaniliselt, nt liivapritsiga, et saada sobiv pinnaprofiil ja eemaldada tsemendiliim. Tasanda betoonpind üle Yki Oikaisulaasti-ga vastavalt kasutusjuhendile.

Varem värvitud pinnad:
Puhasta pinnad mustusest, tolmust ja sooladest. Pese hallitanud, sammaldunud jms pinnad Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Eemalda varem värvitud pinnalt halvasti kinni olevad värvikihid. Värvieemaldamismeetod valitakse vastavalt aluspinna kõvadusele ja eemaldatavale värvitüübile (nt terasharjamine, kuumavee survepesu või vesi-liivapesu).

Vajalikud tasandamised tee Yki Oikaisulaasti-ga vastavalt kasutusjuhendile.
Kruntimine
Sokli kruntimine:
Krundi aluspind Hansa Sokkeliga (Vivacolor) kivipinnakattele sarnase tooniga. Aluspinna toon mõjutab lõplikku tulemust.

Seinapinna alustöötlemine:
Tee kruntimine kas Yki soklivärviga või Tikkurila Pohjustusgeeli ja Kivisil fassaadivärvi seguga. Kruntvärv toonitakse alati kivipinnakattele sarnast tooni.
Katmine
Sega Yki Aitokivi korralikult enne kasutamist. Vajadusel vedelda veega maks. 1%.

Pahtlilabidaga pinnalekandmine:
Kanna pahtlilabidaga pinnakatet ühtlaselt pinnale u 2 mm paksune kiht korraga umbes 1-2 m² alale. Tasanda pinnalekantud kiht pahtlilabidaga mööda pinnakatet kergelt ja laugjalt. Jälgi, et pinnakatte kivisid oleks pinnale kantud ühtlaselt palju ja tihedalt. Püüa korraldada töö nii, et töövaheaegade ja erinevate purkide piirkohad jäävad võimalikult märkamatusse kohta.

Pahtlilabidaga pinnalekandmine ja hõõrumine: Suurtel seinapindadel saadakse ilma jätkukohtadeta pind kergemini kahekordsel pinnalekandmisel. Kanna pahtlilabidaga pinnakatet ühtlaselt korraga umbes 1-2 m² alale ja tasanda pinnalekantud kiht pahtlilabidaga mööda pinnakatet kergelt ja laugjalt. Esimese kihi kuivades kanna õhukeselt pinnale teine kiht. Hõõru pind koheselt (maks 15 min möödudes) plasthõõrutiga kergelt surudes. Kui hõõruti ei liigu kergesti, on pinnakatet liiga palju. Eemalda pinnalekantud alalt liiga paks pinnakatte kiht pahtlilabidaga vedades mööda pinnakatte kihti.

Pinnalekandmine pihustiga:
Kanna pinnakate pinnale pihustades madala survega umbes 1 m² alale ringjate liigutustega. Tasanda pinnalekantud kiht pahtlilabidaga mööda pinnakatte kihti. Pihusta teine kiht kuivanud pinnakatte peale nö. võrguna - hõredalt. Ühtlase pinna saab kui pihustades pinnakatet katkematult pinnale.

TÄHELEPANU! Sega Yki Aitokivi hoolikalt enne kasutamist. Looduslike kivide toon võib partiide kaupa mõnevõrra erineda. Kui kasutad erinevatest partiidest purke, tuleb erinevatest partiidest toodete jätkukohad töödelda seguga - 1 osa vanast partiist ja 1 osa uuest partiist. Püüa seada tööd nii, et jätkukoht tuleks võimalikult vähe märgatavasse kohta.

Kata aknad enne kruntimist ja pinnakattega töötlemist kinni. Pühi võimalikud pritsmed kohe akendelt ära.

Yki Aitokivi ei sobi nt külmade kaitsemüüride horisontaalpindade või muude taoliste horisontaalpindade töötlemiseks.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid kohe peale kasutamist veega puhtaks. Kõvenenud toode eemalda töövahenditest soovitavalt Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Määrdunud pinda võib pesta ettevaatlikult survepesuga ilma pesuaineta, kuid mitte varem kui üks kuu peale pinnatöötlust. Pesemisest võivad pinnale jääda püsivad jäljed, mistõttu tuleb pesemisala piirata märkamatult, järgides ehitise omapära. Lahtine mustus on soovitav puhastada kuivalt kergelt pehme harjaga ilma hõõrumata.

Vetikate või hallituse eemaldamiseks võib kasutada Tikkurila Homeenpoisto lahust, pärast pesu tuleb pind korralikult loputada. TÄHELEPANU! Hallitusepesu järel vajab pind alati uut pinnatöötlust.
Hooldus
Yki Aitokivi hooldusvärvimiseks sobib Yki Aitokivi või katvaks ülevärvimiseks Hansa Sokkel (Vivacolor), vt punkte Eeltöötlus, Kruntimine ja Pinnalekandmine.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/c) 40 g/l. Yki Aitokivi sisaldab LOÜ maksimaalselt 40 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-