Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
12.11.2012
(Eelmine kuupäev 23.02.2012)
 

Öljypohjainen punamaali - punamuldvärv

Tüüp
Linaseemneõli baasil veepõhine punamuldvärv, mis sisaldab raudoksiidipigmente. Punamuldvärv moodustab hingava pinna, mis kulub järk-järgult aastate jooksul.
Sobivus
Sobib uutele ja varem punamuldvärviga värvitud puitpindadele.
Kasutusobjektid
Saetud puitpinnad ja karedad palkpinnad.

TEHNILINE INFO
Värv sobib välisfassaadile Värv on täismatt Värv on vesialuseline Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
4
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
6
m2/l
Toonid
Punane.
Läikeaste
Täismatt
Kulu
Saetud puitpindapindadele ja karedatele palkpindadele 4-6 m²/l.
Pakendid
10 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pintsel.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Kuiv 4 tunni pärast. Järgmise värvimise võib teha ööpäeva pärast.
Ilmastikukindel
Hea ka tööstuslikus kliimas.
Kuivainesisaldus
u 19%.
Erikaal
1,2 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, värvitava pinna ja õhu temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80% värvimise ja kuivamise ajal.
Eeltöö
Uued värvimata pinnad:
Harja pinnad tolmust, mustusest ja lahtistest puidukiududest puhtaks. Krundi roostetavad metallosad Universal Korrostop (Vivacolor) metallikruntvärviga. Eemalda vaik oksakohtadelt kaabitsaga.

Varem värvitud pinnad:
Eemalda varem punamuldvärvi või mõne muu välisvärviga värvitud pinnalt lahtine värvikiht terasharjaga ja pühi pind puhtaks tolmuharjaga. Krundi metallosad Universal Korrostop (Vivacolor) metallikruntvärviga.
Värvimine
Sega värvi enne kasutamist ja ka kasutamise ajal ning vedelda vajadusel veega. Kanna värvi ohtralt pintsliga pinnale 1-2 korda. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi.

Toote pihustamisel hõõru pinda koheselt pintsliga peale pihustamist, et tagada värvi nakkumine ja õige kihipaksus.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese peale kasutamist kohe veega puhtaks.
Hooldusjuhised
Värvitud pinda tuleb käsitleda ettevaatlikult. Määrdunud pinda võib kergelt harjata või pesta veega.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/d) 130 g/l. Öljypohjainen Punamaali sisaldab LOÜ maksimaalselt 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks. Sisaldab 3-jood-2-propünüülbutüülkarbamaati. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-