Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
17.03.2015
(Eelmine kuupäev 19.12.2014)
 

Helmi 10 - mööblivärv, matt

Tüüp
Akrülaatvärv.
Sobivus
Sisetingimustes puit-, puitkiudplaat-, puitlaastplaat- ja metallpindade värvimiseks. Sobib nii uutele kui varem värvitud pindadele, sealhulgas varem alküüd- ja katalüütvärvidega värvitud pindadele. Ei sobi nitrotsellulooslakiga lakitud pindade ülevärvimiseks.
Kasutusobjektid
Uksed, liistud, aknaraamid, radiaatorid, mööbel, plekkahjud jmt.

TEHNILINE INFO
Värv on matt Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10
m2/l
Alusvärvid
A ja C
Toonid
Tikkurila Symphony värvikaardi toonid.
Läikeaste
Matt
Kulu
8-10 m²/l.
Pakendid
0,225 l, 0,9 l ja 2,7 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid

Sünteetiliste harjastega pintsel, rull.

Pihustamine:

- õhkpihustamine: pihustusrõhk 3-4 bar-i, ava läbimõõt 1,4-1,8 mm vedelda 20-40%
- kõrgsurvepihustamine: rõhk 140-160 bar-i, ava läbimõõt 0,009”–0,013”, vedelda 0–5% värvi mahust.

- lisaõhuga kõrgsurvepihustamine: ava läbimõõt 0,009”–0,011” ja rõhk 80-120 bar-i, pihustamise rõhk 1-2 bar-i, vedelda 0-5% värvi mahust.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

1 tund – tolmukuiv.

16 tundi – ülevärvitav.

2-3 päeva - kasutuskuiv.

Pesemiskindlus
Talub üle 5000 harjamise, SFS 3755.
Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav puhastuskemikaalidele ja
nõrgatoimelistele lahustitele (nt. lakibensiin).
Valguskindel
Ei kolletu.
Kuivainesisaldus
u 40%.
Erikaal
u 1,2 kg/l valgena, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest.
MED Tunnistus

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas, temperatuur vähemalt +8 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Madal temperatuur (u +15 °C) ja kõrge õhuniiskus pikendavad värvi tööaega ja lihtsustavad värvimist.
Eeltöö
Värvimata pind:
Puhasta uus pind hoolikalt tolmust ja mustusest, et tagada värvi korralik nakkuvus. Töötle oksakohad Oksalakka oksalakiga. Krundi uued puit- ja puitkiudplaatpinnad Helmi Pohjamaali või Otex Akva kruntvärviga. Krundi metallpinnad Rostex Super Akva või Rostex Super kruntvärviga.

Imavad või poorsed pinnad on soovitav kruntida 5-10% vedeldatud kruntvärviga ja lihvida. Seejärel krundi vedeldamata krundiga.

Varem värvitud pinnad:
Pese eelnevalt värvitud pind Maalipesu puhastusainega ja loputada hoolikalt veega. Eemalda vana lahtine värvikiht kaaprauaga. Kõvad ja läikivad värvipinnad lihvi matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused ja praod pahtelda sobiva Vivacolori pahtliga. Lihvi pind pärast kuivamist ja eemalda lihvimistolm. Krundi pind Helmi Pohjamaali või Otex Akva kruntvärviga.
Värvimine
Esmane värvimine:
Sega värvi hoolikalt enne kasutamist ja vajadusel vedelda veega. Värvida 1-2 kihti rulli, pintsli või värvipihustiga. Suurtele pindadele kanna värvi värvirulliga ja silu üle pintsliga. Kõige paremini sobib selleks purustatud harjastega pintsel.

NB! Kui krundina kasutada alküüdkruntvärvi, siis lõplik nakkuvus kruntvärviga saavutatakse 2 nädalat peale pinnavärvimist. Väldi selle aja jooksul nt maalriteibi paigaldamist värvitud pinnale.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditelt liigne värv ja pese veega puhtaks. Kõvenenud värv eemalda Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest:
Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega kasutades pehmet harja, pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Peale pesemist loputa pind veega.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Juhul kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades veega niisutatud pesukäsna või -lappi.
Hooldus
Hooldusvärvimine:
Kui pind on varem värvitud HELMI pinnavärviga, siis võib hooldusvärvimise teha ilma krundita. Vt lõiku Eeltöö.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/d) 130 g/l. Helmi sisaldab LOÜ maksimaalselt 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Toote kohta on saadaval ohutuskaart.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-