Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
26.03.2012
(Eelmine kuupäev 26.03.2008)
 

Taika kaksivärinen helmiäislasyyri - kahevärviline pärlmutterlasuur

Tüüp
Veepõhine läbipaistev spetsiaallasuurvärv, millega saadakse kahevärviline pärlmutterefekt.
Sobivus
Kasutatakse eelnevalt nt Tikkurila Harmony sisustusvärviga värvitud seinapindade dekoratiivvärvimiseks kuivades ruumides. Kuna Taika 2-värviline pärlmutterlasuurvärv on läbipaistev, mõjutab alusvärvi toon oluliselt lõpptulemust. Kahevärvilise efekti nähtavale tulemist mõjutavad oluliselt ka valgustus ja see, millisest suunast värvitud pinda vaadelda.
Kasutusobjektid
Efektseinapinnad siseruumides.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv on poolläikiv Värv on vesialuseline Töövahend rull
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l
Toonid
Gold (kuld-hõbe)
Läikeaste
Poolläikiv
Kulu
8 - 12 m2/l.
Pakendid
1 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Madalakarvaline (karva pikkus 5-11 mm) värvirull. Pinda võib dekoreerida dekoratiivrulliga, pintsliga või vms.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Uuesti töödeldav / ülevärvitav umbes ööpäeva möödudes. Pind on täiesti kuiv umbes 2 päeva pärast. Niisked ja jahedad tingimused ja ka mitmekordne värvimine aeglustavad kuivamist.
Pesemiskindlus
Võib puhastada niiske lapiga kergelt pühkides.
Kuumakindlus
+85 °C, ISO 4211-3.
Kuivainesisaldus
u. 13%
Erikaal
u. 1,1 kg/l, sõltuvalt toonist, ISO 2811.
Säilitamine
Hoida külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja lasuuri kuivamise ajal peab õhu ja töödeldava pinna temperatuur olema üle +10 °C ja õhu suhteline niiskus alla 70%.
Eeltöö
Värvimata pinnad:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahtelda sobiva Vivacolor sarja pahtliga. Lihvi kuivanud pind ja eemaldada lihvimistolm.

Varem värvitud pinnad:
Pese pind Maalipesu puhastusvahendiga, loputa hoolikalt puhta veega ja lase kuivada. Eemalda lahtine värv. Kõvad ja läikivad värvipinnad lihvi matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused, praod pahtelda sobiva pahtliga Vivacolor sarjast. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm.

Kruntimine:
Krundi pind kahekordselt akrülaatseinavärviga, nt Harmony sisevärviga. Kasuta siledatele pindadele mõeldud madalakarvalist rulli. Krunditud pind peab olema võimalikult tasane ja sile, sest Taika pärlmutterlasuurvärv ei peida vigasid ja ebatasasusi (näiteks pahteldatud kohad), vaid toob need pigem esile. Alusvärvi toon mõjutab oluliselt lõpptulemust, sest Taika pärlmutterlasuurvärv on läbipaistev. Kahevärviline efekt tuleb paremini esile heledal aluspinnal; kui valgus langeb pinnale tuleb nähtavale kulla ja hõbeda - toon, muul juhul kruntvärvi toon. Mida tagasihoidlikumat efekti tahetakse, seda sarnasem peaks põhivärvi toon olema “taika” - toonile. Tumedaid toone ei ole Taika all soovitav kasutada, sest lõpptulemus ei jää ühtlane.
Värvimine
Ühesuguse suure seina värvimine:
Sega Taika pärlmutterlasuurvärvi hoolikalt enne kasutamist. Kanna lasuuri ohtralt pinnale madalakarvalise rulliga umbes meetrilaiuste ribadena. Tasanda seejärel pind võimalikult ühtlaseks rullides alt ülespoole. Ürita kanda lasuuri võimalikult ühtlaselt igale poole. Kasuta piirjoontel maalriteipi, mis eemalda kohe peale värvimist. Kui kasutad piirjoonte tegemiseks pintslit, siis rulli need kohad kindlasti üle, et pinnale jääks sama tekstuur. Nähtavama ja täiuslikuma pinna saad kahekordsel pinnalekandmisel.
Tähelepanu! Taika pärlmutterlasuuriga suure ja ühtlase pinna tegemine nõuab oskusi ja kogemusi, seevastu aga dekoreerimine õnnestub ka algajatel.

Dekoreeritud (mustrilise) seina värvimine: Dekoratiivvärvimisel liigu edasi väikeste pindade (u. 1 m x 1 m) kaupa. Kanna lasuuri ohtralt pinnale madalakarvalise rulliga. Dekoreeri seejärel pind koheselt kasutades nt spetsiaalset dekoratiivrulli, pintslit, käsna vms. Katseta dekoreerimist esmalt nt paksul papil. Värvitav pind piirata maalriteibiga. Kujundeid ette joonistada ei tohi, sest värv on läbipaistev ja piirjooned jäävad sellest läbi kumama. Taika pärlmutterlasuurvärv sobib eriti hästi ka šablooniga värvimiseks.

Nähtavama ja täiuslikuma pinna saad kahekordsel pinnalekandmisel.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditest liigne värv ning pese koheselt seebi ja veega.
Hooldusjuhised
Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 1 kuu möödudes, enne seda vältida pesemist. Puhasta pinda neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendi lahusega, kasutades puhastuslappi. Seejärel loputa ja kuivata pind.
Hooldus
Hooldusvärvimine:
Vt "Varem värvitud pinnad". Võib üle värvida ka vesialuselise seinavärviga.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/l) 200g/l. Taika kaksivärinen Helmiäislasyyri sisaldab maksimaalselt LOÜ 200 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-