Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
22.03.2012
 

Supi Arctic - saunakaitseaine

Tüüp
Pärlmutterläikega, toonitav akrülaatkaitseaine.
Sobivus
Niisketes ruumides pindade töötlemiseks mõeldud aine, mis moodustab mustust ja vett hülgava pinna. Sisaldab hallitusvastaseid aineid. Sobib puitpindadele vastavalt kasutusjuhendile. Ei sobi lavalaudadele.
Kasutusobjektid
Sobib eriti hästi sauna pesu-, leili- ja riietusruumi seintele ja lagedele.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib lagedele Värv on poolmatt Värv on vesialuseline Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l
Alusvärvid
EP
Toonid
Tikkurila Arctic värvikaart.
Läikeaste
Poolmatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu
8-12 m2/l.
Pakendid
0,9 l ja 2,7 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pintsel.
Kuivatamine
Tolmukuiv u 0,5 tunni möödudes. Teise kihi võib pinnale kanda 2-3 tunni möödudes. Kasutusele võib võtta u. kahe päeva pärast.
Kuivainesisaldus
u 17%.
Erikaal
1,0 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Hoida külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Uued, puhtad puidupinnad:
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Niisuta pinnad kergelt veepritsiga, lase kuivada ja lihvi ülestõusnud puidukiud. Eemalda lihvimistolm.

Vanad ja määrdunud või nt varem Supi Saunasuojaga töödeldud puidupinnad:
Pese Supi Saunapesuga vastavalt kasutusjuhendile, loputa hoolikalt ja lase kuivada. Vajadusel lihvi ja eemalda lihvimistolm.
Saunakaitse
Sega Supi Arctic hoolikalt enne kasutamist ja aeg-ajalt ka kasutamise ajal. Töötle leiliruumi seinad ühekordselt Supi Arctic saunakaitseainega. Vajadusel vedelda veega. Leiliruumi seinad võid vajadusel töödelda ka kahekordselt 50% veega vedeldatud Supi Arctic saunakaitseainega. Nii jäävad pintslijäljed võimalikult vähe näha. Töötle pesu- ja riietusruumide puitpinnad esimesel korral 20% veega vedeldatud Supi Arctic-uga, teine kiht vedeldamata Supi Arctic-uga.

Kui kasutad toonitud toodet, tee enne tooniproov puupulgale, et veenduda tooni õigsuses. Vedeldades läheb toon veidi heledamaks ja läbipaistvamaks. Töödeldava pinna lõplik toon oleneb puidu tüübist, kõvadusest ja algsest toonist ning töödeldud kihtide arvust. Ühtlase värvitooni saamiseks töötle kogu pind korraga, püstpindade puhul mõni laud korraga. Ühtlase tooni sauna saad toonides ka Supi Saunavaha (ilma sädeluseta) Valtti Arctic värvikaardi järgi.

Enne sauna kasutusele võtmist soojenda saun ja tuuluta korralikult.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid vee ja seebiga.
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel töötlemisest: Puhasta pind Supi Saunapesu-ga (1-2 dl saunapesu 5 liitri veega).
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/f) 130g/l. Supi Arctic sisaldab LOÜ maksimaalselt 130g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-