Pakendi piltmärgid

Pakendi piltmärkidest võib palju infot välja lugeda, näiteks millisele pinnale on toode mõeldud, läikeaste, värvitüüp jne. See teeb õige toote leidmiseks tunduvalt lihtsamaks.


 

Värvi kasutuskoht

The paint is suitable for ceilings
Värv sobib lagede värvimiseks
The paint is suitable for ceilings and interior walls Värv sobib lagede ja seinte värvimiseks sisetingimustes
The paint is suitable for interior walls Värv sobib seinte värvimiseks sisetingimustes
The paint is suitable for interior floors Värv sobib põrandate värvimiseks sisetingimustes
The paint is suitable for roofs
Värv sobib katuste värvimiseks
The paint is suitable for socles
Värv sobib soklite värvimiseks
The paint is suitable for exterior walls
Värv sobib fassaadi värvimiseks
 

 

 

 

Värvide läikeastmed

The paint is full-gloss   
Värv on täisläikiv
The paint is glossy 
Värv on läikiv
The paint is semi-gloss 
Värv on poolläikiv
 The paint is semi-matt
Värv on poolmatt
 The paint is matt
Värv on matt
The paint is full-matt

Värv on täismatt
 

 

 

 

Värvitüüp

The paint is solvent-borne
Värv on lahustibaasil
The paint is water-borne
Värv on vesialuseline
 

 

 

 

Värvi kattevõime

The coverage of the paint on rough surfaces
Värvi kattevõime karedal aluspinnal
The coverage of the paint on smooth surfaces
Värvi kattevõime siledal aluspinnal
 

 

 

 

Pealekandmisviis

Tool: spray
Töövahend: pihusti
Tool: brush
Töövahend: pintsel
Tool: roller
Töövahend: rull
 

 

 

 

Eeltöötlus

Loose paint is removed by scraping Vana, lahtine värv eemaldada kaabitsaga
Loose paint is removed with wire brush Vana, lahtine värv eemaldada traatharjaga
Dust is removed with dustbrush
Tolm eemaldada pinda harjates

 
 

 

 

 

Töötlemistingimused

Painting conditions: relative humidity of the air below 80% and the temperature of the air at least +5ºC Värvimistingimused: (suhteline õhuniiskus alla 80% ja õhutemperatuur vähemalt +5ºC)
Paint must be protected from freezing
Hoida külma eest!
   
Paint must be mixed before use
Sega värvi enne kasutamist
Paint is dust dry after X hours
Värv on tolmukuiv pärast X tundi
Paint is touch dry in X hours / recoatable after X hours Värv on puutekuiv pärast X tundi/ ülevärvitav pärast X tundi