Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
23.03.2012
 

Supi Lattiaöljy - põrandaõli

Tüüp
Taimeõlidest vesialuseline puiduõli niisketesse ruumidesse. Kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest, vähendab puidupinna lõhenemist.
Sobivus
Sobib puhta puidupinna ja õlitatud pinna kaitsmiseks niisketes siseruumides. Sobib ka kuumtöödeldud puitpinnale ja lehtpuule.
Kasutusobjektid
Puitpõrandad ja puidust põrandarestid.

TEHNILINE INFO
Värv sobib sisepõrandatele Värv on vesialuseline Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
15
m2/l
Alusvärvid
EC
Toonid
Värvitu. Toonitav Laki ja peitsi värvikaardi järgi.
Läikeaste
pole määratud
Kulu
8-15 m²/l, sõltub puidupinna poorsusest ja puiduliigist.
Pakendid
0,9 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pintsel või käsn.
Kuivatamine
Tolmukuiv mõne tunni möödudes. Kasutusele võib võtta umbes 2 päeva pärast. Kuivamist mõjutavad pinna poorsus ja kasutatud puiduõli kogus.
Kuivainesisaldus
14%.
Erikaal
1,0 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Hoida külma eest. Kasuta nõu sisu ära ühe korraga, sest lahtises nõus võivad toote omadused muutuda.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja puidukaitse temperatuur olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Uued, puhtad puidupinnad:
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Niisuta pinnad kergelt veepritsiga, lase kuivada ja lihvi ülestõusnud puidukiud. Eemalda lihvimistolm.

Varem puiduõliga töödeldud pinnad:
Pese pind Supi Saunapesu puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile. Loputa hoolikalt ja lase kuivada. Eemalda pinnalt igasugune vana viimistluskiht enne töötlemist. Vajadusel kasuta kaabitsat või terasharja vana viimistluskihi eemaldamiseks. Lihvi pind ja eemalda lihvimistolm.
Saunakaitse
Sega Supi Lattiaöljy hoolikalt enne kasutamist ja aeg-ajalt ka kasutamise ajal.

Kanna puiduõli pintsli või käsnaga pinnale, nii et kogu õli imenduks ühtlaselt puitu. Üleliigne õli pühi umbes 30 min pärast ära. Pintselda ühtlaselt kogu laua ulatuses, et vältida liitekohtade tekkimist. Õlitamine teeb puidu tumedaks.

Kuumuta saun enne kasutusele võtmist ja tuuluta korralikult.

Vajadusel tee hooldustöötlus. Pidevalt niiskust saavad pinnad vajavad aeg-ajalt uuesti töötlemist.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid vee ja seebiga.
Hooldusjuhised
Töötle uut pinda ettevaatlikult umbes 1 nädala jooksul, vajadusel võib pinda puhastada kergelt pehme harjaga või mopiga umbes 2 päeva möödumisel õlitamisest.

Pinna pesemine Supi Saunapesu-ga (1-2 dl saunapesu 5 liitri vee kohta) kõige varem võib seda teha, kui õlitamisest on möödas 1 kuu, et toode jõuaks saavutada lõpliku tugevuse ja vastupidavuse.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-