Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
18.11.2013
(Eelmine kuupäev 15.12.2011)
 

Lumi - sisevärv

Tüüp
Eriti valge ja väga hästi kattev akrülaatvärv sisetöödeks.
Sobivus
Sisetingimustes krohv-, betoon-, pahteldatud, tellis-, tapeet-, puit-, kartongkipsplaat-, puitkiud- ja puitlaastpindadele. Sobib nii uutele kui varem värvitud pindadele. Ei sobi uste ja mööbli värvimiseks.
Kasutusobjektid
Elu-, magamis- ja lastetubade seinad ja laed ning muudes pinnad kuivades ruumides.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv on täismatt Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
7
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l
Alusvärvid
AL
Toonid
Lumi värvikaardi toonid, samuti Tunneta Värvi värvikaardi valged ja heledad toonid.
Läikeaste
Täismatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu

Imavatel pindadel 7-9 m²/l. Mitteimavatel pindadel 10-12 m²/l.

Pakendid
0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid

Rull või värvipihusti. Otsapinnad võib värvida pintsliga.


Kõrgsurvepihusti:

- ava läbimõõt 0,017" - 0,021"

- vedeldada 0-5% värvi mahust


Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

0,5 tundi – tolmukuiv. 1-2 tundi – ülevärvitav.

Märghõõrdekindlus
SFS-EN 13300 klass II, ISO 11998.
Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav puhastuskemikaalidele ja
nõrgatoimelistele lahustitele (nt. lakibensiin).
Kuumakindlus
85 °C, ISO 4211-3.
Kuivainesisaldus
u 40% sõltuvalt toonist.
Erikaal
u 1,5 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas, temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö
Värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahtelda sobiva Presto pahtliga. Lihvi pind pärast kuivamist. Eemalda lihvimistolm. Krundi Luja kruntvärviga.

Varem värvitud pinnad:
Pese pind Maalipesu puhastusainega ja loputa hoolikalt veega. Kõvad ja läikivad värvipinnad lihvi matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused ja praod pahtelda sobiva Presto pahtliga. Lihvi pind pärast kuivamist ja eemalda lihvimistolm. Vajadusel krundi pind Luja kruntvärviga enne pinnavärvimist.
Värvimine
Esmane värvimine:
Sega värvi hoolikalt enne kasutamist ja vajadusel vedelda veega. Värvi 1-2 korda rulli või värvipihustiga. Otsapinnad võid värvida pintsliga.

Hooldusvärvimine:
Lumi värviga värvitud pinnad võib üle värvida veepõhise värviga. Vt lõiku Eeltöö.
Töövahendite puhastamine
Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese veega. Kõvenenud värv eemalda Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest:
Puhasta pind kuiva harja või tolmulapiga. Määrdunud pinnad puhasta neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lapiga. Pind ei tohi jääda märjaks pärast puhastamist. Tuleb järgida puhastusvahendi tootja poolt etteantud juhiseid.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varem puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/a) 30 g/l. Lumi sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toodet ei klassifitseerita ohtlikuks. Toote kohta on saadaval ohutuskaart.
LUMI ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-