Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
12.07.2016
(Eelmine kuupäev 10.11.2014)
 

Luja Kosteussulku - niiskustõke

Tüüp
Eriti tugeva pinna moodustav veepõhine niiskustõke.
Sobivus
Sisetingimustesse. Sobib Vivacolor W niiskuskindla pahtliga tasandatud pindadele, erinevatele ehitusplaatpindadele, klaaskiudtapeedile jne.
Kasutusobjektid
Seina- ja laepinnad sisetingimustes.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
4
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
6
m2/l
Toonid
Läbikumav roheline.
Kulu
u 4-6 m²/l, kahe kihi pinnale kandmisel, vedeldamata.
Pakendid
3 l, 10 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Rull, pintsel või pihusti.
Kuivatamine
Puutekuiv u 4 tunni pärast. Pinnavärvimine teha u 4 tunni möödudes Luja pinnavärviga.
Kuivainesisaldus
u. 39%.
Erikaal
u 1.2 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Kui aluspinnal esineb hallitust, tuleb selgeks teha selle põhjus ja see enne värvimist hoolikalt eemaldada. Eemaldada lahtine, pragunev värv kaaprauaga. Eemalda tapeet ja keraamilised plaadid täielikult. Lihvi läikivad värvipinnad matiks. Pese pind vajadusel Maalipesu puhastusvahendiga ja loputa hoolikalt veega. Tasanda betoon-, krohv- jms. pinnad Vivacolor W niiskuskindla pahtliga tasaseks. Lihvi pahteldatud pind ja eemalda lihvimistolm.
Paigaldamine
Sega Luja niiskustõket hoolikalt enne kasutamist. Kanna niiskustõket rulliga pinnale 2 korda. Nurgad ja äravoolukohad töötle üle pintsliga. Töötlemiskordade vahel lase kuivada 1-4 tundi. Pinnavärvimine teha Luja pinnavärviga u 4 tunni pärast teistkordset niiskustõkkega töötlemist.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditest liigne värv ja pese veega puhtaks. Kõvenenud värv eemalda töövahenditest Pensselipesu puhastusvahendiga.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/i) 140g/l. Luja kosteussulku sisaldab LOÜ maksimaalselt 140 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-